9. Sınıf Coğrafya Konu Anlatım

indir indir indir
Coğrafya, Doğa ve İnsan indir indir
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri indir indir
Coğrafya Biliminin Önemi ve Tarihî Gelişimi indir indir
Evren, Güneş Sistemi, Dünya’mız indir indir
Dünya’nın Şekli ve Boyutları indir indir
Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi (Günlük Hareket) indir indir
Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi (Yıllık Hareket) indir indir
İklim Kuşakları indir indir
Paraleller ve Özellikleri indir indir
Meridyenler ve Özellikleri indir indir
Coğrafi Koordinat Sisteminin Zamana Ait Özellikleri indir indir
Türkiye’nin Coğrafi Konumu indir indir
Harita ve Harita Okuryazarlığı indir indir
Projeksiyon Yöntemleri indir indir
Harita Çeşitleri indir indir
Haritalar Uzunluk ve Alan Hesaplamaları indir indir
Geçmişten Günümüze Bilgilerin Haritalara Aktarılması indir indir
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) indir indir
Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılma Yöntemleri indir indir
Atmosfer ve Etkileri indir indir
Atmosferin Katmanları ve Özellikleri indir indir
Hava Durumu ve İklim indir indir
Sıcaklık indir indir
Basınç indir indir
Rüzgarlar ve Özellikleri indir indir
Rüzgar Çeşitleri indir indir
Nemlilik ve Yağış indir indir
Bulutlar ve Sis indir indir
Yağış ve Yağış Çeşitleri indir indir
Oluşum Şekillerine Göre Yağışlar indir indir
Dünya’daki İklim Tipleri indir indir
Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler indir indir
Ülkemizde İklim Elemanları indir indir
Ülkemizde Görülen İklimler indir indir
İlk Yerleşmeler ve Yerleşmelerin Farklılaşması indir indir
Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler indir indir
Yerleşme Dokuları ve Türleri indir indir
Meskenlerde Kullanılan Yapı Malzemeleri indir indir
Türkiye’de Yerleşmenin Tarihçesi indir indir
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler indir indir
Türkiye’de İdarî Fonksiyonlarına Göre Yerleşmeler indir indir
Bölge Kavramı ve Bölgelerin Sınıflandırılması indir indir
İnsanların Doğayı Kullanma Biçimleri indir indir
İnsanın Doğal Çevrede Yaptığı Değişikliklerin Sonuçları indir indir