Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı genişlerse, aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Tropikal kuşak dışında bulunan Türkiye’de, bir yüzeye güneş ışınlarının düşme açısı 90° olarak ölçülmüşse, bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde, yıl boyunca gece ile gündüz süreleri arasındaki fark diğerlerinden daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’de yaşanan gündüz sürelerinin Arjantin’dekinden uzun olması, aşağıdaki durumlardan hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik gözlenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Dönenceler arasındaki bir merkezle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Matematik iklim kuşaklarında, dönenceler ile kutup daireleri arasındaki enlemlere ortak kuşak adı verilir.
Coğrafi konumları göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarının tamamı orta kuşakta yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda, aynı meridyen üzerindeki noktalarda Güneş, yıl boyunca aynı anda doğar ve aynı anda batar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın ekseninin yörünge düzlemine dik olmamasının sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Tropikal kuşak ile orta kuşak arasındaki sınırın hangi enlemden geçeceğini belirleyen ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23° 27’ lık açı daha fazla olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gözlenirdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Yıl boyunca, yatay düzlemdeki bir cismin gölgesi gözlenmiş, bu cismin gölgesinin iki kez oluşmadığı tespit edilmiştir.
Buna göre, cismin bulunduğu yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Bir ülkede yer alan X ve Y bölgelerinden, X'in yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden daima ileri, Y’nin ki ise daima geridir. 21 Haziran tarihinde X’te yaşanan gündüz süresi Y’dekinden uzundur.
Buna göre, bu ülke ile X ve Y bölgeleri için aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi, yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki 66° 33' lık açının sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: