Uluslararası Turizm Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Yeni iş imkânlarının oluşması
II. Yöre dışına mevsimlik göçlerin oluşması
III. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi
IV. Yöre halkının gelir seviyesinin azalması
Turizm etkinliklerinin geliştiği bir yörede yukarıdakilerden hangileri beklenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Ekolojik ortamın korunması.
II. Dış ticaret açığının kapanması
III. Dünya barışının gelişmesine katkı sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri turizmin politik etkileri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Yeni oluşan iş sahalarında çalışmak,
II. Kongre ve seminerlere katılmak,
III. Mevsimlik tarım işlerinde çalışmak,
IV. Aile dost ve akraba ziyaretleri yapmak
İnsanları turizm etkinliklerine yönelten faktörler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi turizmin etkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda üç öğrencinin turizmle ilgili konuşmaları verilmiştir.
Beyza: Turizmin gelişmesi için tanıtıma, tesislere ve ulaşıma yatırım yapmak gerekir.
Osman: Katılıyorum ancak havanın ve suyun kirletildiği, biyoçeşitliliğin zarar gördüğü sağlıksız bir çevre turistik çekiciliğini yitirir.
Faruk: Doğru söylüyorsunuz. Arkadaşlar bana göre politik olaylar savaşlar, anlaşmalar turizmin hareketlerini hızlandırır ya da yavaşlatır.

Yukarıda verilen öğrenci konuşmalarında turizme etki eden;
I. siyasi olaylar,
II. ekonomik durum,
III. çevresel ve ekolojik özellikler,
IV. kültürel özellikler
koşullarından hangilerine değinilmemiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yerebatan sarnıcı, Topkapı sarayı ve Ayasofya Türkiye'nin önemli turistik alanlarındandır.
Buna göre verilen bu turistik yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Antik kent kalıntıları
II. Plajlar
III. Karstik şekiller
IV. Millî parklar
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin doğal turizm kaynaklarından değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki Dünya harikalarından hangisi Anadolu sınırları içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Dünya'nın yedi harikasından biri olan Rodos heykeli hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki ülkelerden hangisinin turizmden elde ettiği gelir diğerlerine göre daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Adıyaman Nemrut Dağı,
II. Hindistan Chatrapati Terminali,
III. İspanya Altamira Mağarası
Yukarıdakilerden hangileri Unesco tarafından koruma altına alınan kültür ve doğal miraslar arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12İnsanları, turizm faaliyetine yönelten faktörlerden biri de tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma isteğidir.
I. Viktoriya çağlayanı
II. İstanbul'daki Topkapı sarayı
III. Roma'daki Kolezyum
IV. Norveç fiyortları
Buna göre yukarıdaki merkezlerden hangileri bu ihtiyacı karşılayacak kaynaklar arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Dünyada Abraham Lincoln tarafından 1864 yılında koruma altına alınan, 1872 yılında kongre kararı ile ilk milli park olarak ilan edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi turizmin çevre ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerine örnek verilmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: