Su Kaynakları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1



test sorusu
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda şekli görülen kaynağın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2



Göl sularının kapladığı alan bazı etkenlere bağlı olarak yıl içinde değişiklik gösterebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3



test sorusu
Yukarıda şekli gösterilen kaynağın yaygın olduğu yöreler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4



Aşağıdaki grafikte, yüz ölçümleri birbirine yakın iki gölün alanlarının yıl içindeki değişimi gösterilmiştir.
test sorusu
Yalnızca grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5



Aşağıdaki grafikte, bir yöreye düşen yağış miktarı ile yörede bulunan bir kaynağın akım miktarı verilmiştir.
test sorusu
Grafikteki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6



Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır.
Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde bulunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7



Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış ortalamasını gösteren grafik verilmiştir.
test sorusu

Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilgili olarak;
I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez.
II. Kar ve buz suları ile beslenirler.
III. Akımları yıl boyunca yüksektir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8



Dünya’daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9



Tatlı su kaynakları yeryüzüne dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Tatlı su kaynaklarının dağılışını etkileyen en önemli faktör iklim koşullarıdır. Genellikle sıcak ve kurak iklimlerin olduğu yerlerde tatlı su kaynakları daha azdır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, hangisinde kişi başına düşen tatlı su miktarının daha az olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10



Yağmur sularıyla beslenen akarsuların özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi kesindir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11



Aşağıda, bir kaynak türü gösterilmiştir.
test sorusu
Buna göre, bu kaynakla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12



Yer kabuğu hareketleri sonucunda oluşan çanaklara suların dolmasıyla meydana gelen göller aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13



Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14



Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akarsu havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir.
Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi kapalı havza özelliği göstermektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15



Aşağıdaki grafikte, iki farklı kaynak suyunun yıl boyunca sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
test sorusu
Grafik incelendiğinde, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: