Türkiye’nin Coğrafi Konumu Test Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye'nin matematik konumunu ifade ederken aşağıdaki enlem ve boylam derecelerinden hangisi kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Paralel dairelerinin çevre uzunlukları Ekvator’dan Kutuplara doğru azalır.

Buna göre,
I. Hatay
II. Sinop
III. İstanbul
IV. Ankara
V. Iğdır
Yukarıda verilen merkezlerden hangisinin üzerinden geçen paralel dairesinin çevre uzunluğu en fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3


Bu durum, Rize, Bingöl ve Diyarbakır il merkezlerinin hangi yönden birbirine yakın olduğunun bir kanıtıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alır.
Yalnızca bu bilgiye dayanarak,
I. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik alamaz.
II. Yükselti doğuya doğru artar.
III. Yıllık sıcaklık farkı fazladır,
hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5test sorusu
Yukarıdaki haritada Adana il merkezi ile beş ok yönünden hangisinde yaşanan gece gündüz değişimi en fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye'nin özel konumuna ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Dağlık ve yükseltisi fazla olan bir ülkedir.
II. Kıyıya paralel ve dik uzanan dağlar vardır.
III. Doğusu ile batısı arasında 76 dk. zaman farkı vardır.
IV. Kuzeyi ile güneyi arasında 666 km kuş uçuşu uzaklık vardır.

Yukarıda Türkiye ile ilgili verilen bazı özelliklerden hangileri özel konum sonuçları ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konum sonuçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye'nin kara komşularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11test sorusu
Yukarıdaki haritada boylam dereceleri verilen illerden hangisinin yerel saati daima diğerlerinden daha ileridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Ankara ve Erzurum il merkezlerinin her ikisinde de karasal iklim görülür.
Erzurum’da kışların Ankara’ya göre daha sert geçmesi bu il merkezinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye üzerinde Ekvator'a yakınlık ya da uzaklık bazı olaylar üzerinde etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde yukarıdaki durumun etkili olduğundan bahsedilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14test sorusu
Yukarıdaki haritada İzmir’den Bitlis’e doğru özel konuma bağlı olarak değişen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Muğla 37° Kuzey paraleli
Kırşehir 39° Kuzey paraleli
İstanbul 41° Kuzey paraleli
Aksaray 38° Kuzey paraleli
Ankara 40° Kuzey paraleli

Yukarıda beş ilin üzerinden geçen enlem değerleri verilmiştir.
Buna göre Ekvator'a en yakın ilin hangisi olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Türkiye’nin;
I. Zengin kültür hâzinelerine sahip olması
II. Transit taşımacılığın gelişmiş olması
III. Yıl içinde dört mevsim yaşanması
gibi özelliklerinden hangileri özel konumuna bağlı sonuçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: