Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun illere dağılımı göz önüne alındığında;
I. Kars,
II. İstanbul,
III. Bayburt,
IV. İzmir
illerinden hangilerinde okul öncesi eğitime olan talebin daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Tarımsal nüfus yoğunluğu üzerinde bölgenin gelişmişlik seviyesi, arazinin engebe durumuna göre tarım alanlarının genişliği ve çiftçi sayısı gibi faktörler etkili olmaktadır.
Coğrafya test sorusu
Buna göre haritada numaralandırılmış koyu renkli alanların hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye’de çocuk bağımlı nüfus oranının yüksek olmasında;
I. işsiz nüfusun fazla olması,
II. nüfus artış hızının yüksek olması,
III. 65 yaş ve üzerindeki nüfusun az olması
nedenlerinden hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yukarıda verilen Türkiye’nin 1927 ile 2013 yılları arasındaki kentsel ve kırsal nüfus oranlarını gösteren grafiğe bakılarak, Türkiye’nin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda Türkiye’nin 2016 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca bu piramitteki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’nin 2012 ve 2016 yıllarına ait kır ve kent nüfusunun dağılımı gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu

Buna göre kır ve kent nüfus oranlarının çok kısa bir sürede çok fazla değişmesi;
I. 2013 yılında Büyükşehir Belediye Yasası’nın değişmesiyle bazı köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılması,
II. kırsaldan kentlere göçlerin artması,
III. genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının azalması
etmenlerinden hangileri ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin gelişmişlik seviyesini göstermek için kullanılabilecek bir ölçüt değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye nüfusunun 15 ile 64 yaş arasındaki grubuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki grafikte, 2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılışı gösterilmiştir.
Yalnızca bu grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki grafiklerde üç ülkenin çalışan nüfuslarının ekonomik faaliyet kollarına dağılımları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre yukarıda numaralandırılarak gösterilen ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin düşükten yükseğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu

Türkiye’de çalışan nüfusun sektörel dağılımının gösterildiği grafiklerle ilgili;
I. üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranının arttığı,
II. gelişmişlik seviyesinin arttığı,
III. birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranının azaldığı
bilgilerinden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda verilen bölümlerden hangisinde kentsel nüfus oranının daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de bazı illerde ortanca yaş değerinin 34-37 yaş arası olmasında,
I. ortalama yaşam süresinin uzun olması,
II. doğum oranlarının az olması,
III. yaşlı nüfus oranının fazla olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki grafikte bazı illerimizde çalışan nüfusun sektörlere dağılımları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Grafikteki bilgiler göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Türkiye’nin nüfus özellikleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: