Küresel Ticaret Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Dışarıdan ham madde alırlar.
II. Tarım arazileri geniş yer kaplar.
III. Nüfus artış hızları fazladır.
IV. Kişi başına enerji tüketimi fazladır.
Dünya'da önemli sanayi üretim alanlarına sahip ülkelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Dünya genelinde endüstri kuruluşlarının ve ticari faaliyetlerin kıyı bölgelerinde yoğunlaşmasında;
I. su kaynakları,
II. ulaşım olanakları,
III. yer altı kaynakları
faktörlerinden hangileri daha çok etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Rusya
II. ABD
III. Kongo Havzası
IV. Çin
Yukarıdaki bölgelerden hangileri hem toprak alanı hem de pazar alanı olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Toplumların tüketim gücü düşünüldüğünde,
I. ABD,
II. Japonya,
III. Avustralya,
IV. Brezilya
ülkelerinden hangileri büyük bir pazar olarak görülebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Ulaşım olanaklarının gelişmesi
II. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması
III. İletişim ve teknolojinin gelişmesi
IV. Ham madde ihracatının artması
Yukarıdakilerden hangileri hizmet olanaklarının artmasına büyük katkı sağlamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Dünya genelinde pazar alanlarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı daha çok paralellik gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7- Kuzey Amerika
- Batı Avrupa
- Güney Asya
- Doğu Asya
Yukarıdaki bölgelerin ortak özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki ülkelerin hangisi, Dünya genelinde hayvancılık üretim alanları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Üretilen mal ve hizmetlerin istenilen yerde ve zamanda tüketiciye sunulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Kuzey Yarım Küre’deki ham madde, üretim ve pazar bölgelerinin Güney Yarım Küre’ye göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, Dünya genelindeki balıkçılık üretim alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Avrupa ve Afrika kıtalarının petrol tüketimlerinin farklı olması, bu kıtaların öncelikle aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Bir bölgede sanayi üretimi fazla olmasına rağmen bölge dışına sanayi ürünü satışının az olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisinde, ticaretin tanımı verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: