10. Sınıf Coğrafya Konu Testleri

10. SINIF COĞRAFYA KONU TESTLERİ
KONU indir indir
Dünya’nın İç Yapısı Testi indir indir
Levha Tektoniği Testi indir indir
Jeolojik Zamanlar Testi indir indir
İç Kuvvetler Testi indir indir
Topoğrafya ve Kayaçlar Testi indir indir
Türkiye’de İç Kuvvetler Testi indir indir
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Testi indir indir
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Testi indir indir
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Testi indir indir
Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri Testi indir indir
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Testi indir indir
Kıyı Tipleri Testi indir indir
Türkiye’de Dış Kuvvetler Testi indir indir
Türkiye’nin Yer Şekilleri Testi indir indir
Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi indir indir
Türkiye’nin Su Kaynakları Testi indir indir
Toprak Örtüsü Testi indir indir
Türkiye’nin Toprak Tipleri Testi indir indir
Bitki Örtüsü Testi indir indir
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Testi indir indir
Nüfusun Önemi ve Özellikleri Testi indir indir
Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Testi indir
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Testi indir
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testi indir
Türkiye’de Göçler Testi indir
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Testi indir
Uluslararası Ulaşım Hatları Testi indir
Doğal Afetler Testi indir
CEVAP ANAHTARLARI indir indir