Basınç Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde gösterilen basınç alanının bulunduğu yerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça hava basıncı normal koşullarda azalır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi, diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Deniz seviyesinde 0 °C sıcaklıkta atmosferin yeryüzüne yaptığı basınç 1013 milibar ya da 760 mm cıvadır. Bu değerler normal basınç olarak kabul edilir.
Bu çalışmalar, aşağıdaki enlemlerin hangisinde yapılmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Normal açık hava basıncının kuvvet değeri 1013 milibardır. Bu değerin altında olan basınçlara alçak basınç, bu değerin üzerinde olanlara yüksek basınç denir.
Aşağıdaki grafikte, beş merkezin sıcaklıkları ve basınç değerleri gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki bilgilere göre, bu merkezlerin hangisinde ölçümün yapıldığı zamanda termik yüksek basınç koşulları görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Sıcaklık arttıkça atmosfer basıncı azaldığına göre, aşağıdakilerden hangisinde basınç - sıcaklık ilişkisine ters düşen bir durum vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde gösterilen hava hareketi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde meydana gelmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Yeryüzündeki basınç kuşaklarının oluşmasında;
I. Sıcaklık,
II. Yer şekilleri,
III. Yer'in günlük hareketi
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Yıl boyunca havanın soğuk olduğu bir bölgede oluşan basınç merkezini, aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Asya Kıtası’nın iç kısımlarında, yılın bazı dönemlerinde alçak, bazı dönemlerinde yüksek basınç merkezlerinin oluşması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, yüksek basınç alanlarının özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıklarından dolayı yere bir kuvvet uygular. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin değişim göstermesi, o yerde atmosfer basıncının değişmesinde etkili olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Yer çekimi ile basınç arasında doğru orantı bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ile basınç arasındaki ilişki, yer çekimi ile basınç arasındaki ilişkinin aynısıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki şekilde, bir basınç merkezindeki rüzgârların yönü gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, bu basınç merkezinin;
I. sıcaklık durumu,
II. denize göre konumu,
III. bulunduğu yarım küre,
IV. alçak veya yüksek basınç olup olmadığı
bilgilerinden hangileri hakkında bilgi edinilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Kuzey Yarım Küre’deki bir merkezde, temmuz ayında yaşanan bir gün ile ilgili verilen hava tahmini raporunda, havanın sıcak ve güneşli olacağı belirtilmiştir.
Buna göre, söz konusu günde aşağıdaki basınçlardan hangisi en fazla etkili olacaktır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: