Sanayileşme Süreci: Almanya Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya, bugün ABD ve Japonya’nın ardından Dünya'nın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır.
Buna göre, Almanya’nın ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Almanya’daki akarsuların büyük bölümü aşağıdaki denizlerin hangisine dökülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Almanya’da yaşlı nüfus oranı daha fazlayken, Nijerya’da genç nüfus oranı daha fazladır.
Bu durum, bu iki ülkenin nüfuslarıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından farklı olmasının bir sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Almanya’daki akarsuların ağız kısımlarında alüvyon birikmesini engelleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Almanya, su yollarından en fazla yararlanan ülkelerin başında gelir. Su yolu ulaşımının temelini Ren ve Elbe akarsuları oluşturur. Weser, Ems ve Tuna ırmakları ulaşıma elverişlidir. Ayrıca bu ırmaklar, karmaşık kanal sistemleri ile birbirlerine bağlanmıştır.

Buna göre, Almanya’daki akarsulardan ulaşımda yararlanılması;
I. boylarının uzun olması,
II. yatak eğimlerinin az olması,
III. deniz veya okyanuslara dökülmesi,
IV. akımlarının fazla ve rejimlerinin düzenli olması
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’da endüstriyel faaliyetlerin gelişmiş olmasıyla ilgili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi, Almanya kıyılarında gelgit olayının etkili olduğunun bir kanıtıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Almanya’nın, yük ve yolcu trafiğinde uluslararası bir kavşak konumunda olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Almanya’nın en büyük gölü olan Kostanz, aşağıdaki ülkelerden hangilerinin sınırında yer almaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Almanya’da, aşağıdaki sektörlerden hangisinde çalışan insanların sayısı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Tarım
II. Sanayi
III. Ticaret
IV. Hayvancılık
Almanya ekonomisinde, yukarıdakilerden hangilerinin payı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Almanya’nın kuzey kesimlerinde ovaların geniş yer tutması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Almanya'da aşağıdakilerden hangisi ile ilgili üretim yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Almanya'nın ekonomisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Almanya'da sanayinin gelişmesinde,
• Ruhr
• Saar
• Aachen
kentlerindeki kömür yatakları etkili olmuştur.

Bu enerji kaynaklarına bağlı olarak Almanya’da aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde gelişme olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıdakilerden hangisi Almanya için söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: