Üretim, Tüketim ve Dağıtımı Etkileyen Faktörler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen beşeri faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Yer şekilleri
II. Sermaye
III. İklim
IV. İş gücü
Yukarıdakilerden hangileri üretimi etkileyen doğal faktörlerdendir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen beşerî bir faktördür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisinde beşeri faktörler daha etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Dağınık yarleşmenin yaygın olduğu yörelerde ürün dağıtımının zorlaşması
II. Gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde tüketimin fazla olması
III. Tahıl üretiminin bazı bölgelerde iklime paralel yapılması
IV. Soğuk iklimlerde ulaşımın aksaması
Yukarıdakilerden hangileri doğal koşulların üretim, dağıtım ve tüketime etkisine örnek oluşturur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yer şekilleri bazı ekonomik faaliyetlerde üretimi doğrudan etkilerken bazılarında ise dolaylı etkiye sahiptir.

Buna göre;
I. nükleer enerji üretimi,
II. hidroelektrik enerji üretimi,
III. ipekli dokuma,
IV. tahıl üretimi
faaliyetlerinden hangileri üzerinde yer şekillerinin doğrudan etkiye sahip olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Bazı ürünlere olan talebin artması üretimi de artırır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Ham madenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler ham maddeye yakın alanlarda kurulur.
II. Ham madde değeri düşük taşıma maliyeti yüksek olan ürünler ham maddeye uzak yerlerde kurulabilir.
III. İşlenen ürünün çok kolay bozulduğu durumlarda tesisler pazarın çevresinde kurulur.
IV. Genelde yükte hafif pahada ağır olan ham maddeler yakın yerlerde işlenirler
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Ham maddeyi işleyen tesislerin ham maddeye yakın ya da uzak kuruldukları görülmektedir.
Aşağıdaki üretim tesislerinin hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde farklı bir neden söz konusudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Çayın ana vatanı dışında da yetiştirilmeye başlanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Nüfus miktarının artması
II. Ulaşım olanaklarının gelişmesi
III. Teknolojinin gelişmesi
IV. Üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, dağıtım faaliyetlerinin gelişmesinde ve hızlanmasında daha çok etkili olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Tanıtım faaliyetlerinin artması
II. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi
III. İnsanların gelir düzeyinin yükselmesi
Yukarıdakilerden hangilerinin tüketim faaliyetlerinin artmasında etkisi vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Tarımsal üretimin artmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ekonomik faaliyetler birbirinden ayrı düşünülemez. Sürekli etkileşim içerisindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıda verilenlerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimin doğal koşullardan etkilendiğini kanıtlamak amacıyla kullanılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: