Türkiye’de Su Kaynakları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki akarsulardan hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Karadeniz’deki tuzluluk oranının Ege Deniz'inden daha az olmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye’deki bazı yörelerdeki sıcak su kaynakları sağlık turizminin geliştiği yerler haline gelmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sağlık turizminin geliştiği merkezler arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Lav seti ve krater göllerinin oluşumlarını sağlayan koşullar göz önüne alınacak olursa, aşağıdaki bölgelerden hangisinde bu tür göllerin daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda verilen göllerden hangisinin gideğeni (göl ayağı) yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye'nin su varlığıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki denizlerden yararlanma yolları arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Karma oluşumlu göller arasında yer alan Van Gölü’nün oluşumunda rol oynayan etkenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıda verilen göllerden hangisi doğal setleşmeler sonucunda oluşmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada gösterilen X ve Y yörelerinde yaygın olan göl türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla X ve Y olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Rafting sporu için akarsuyun yatak eğimi ve akış hızının fazla olması gerekir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yörelerin hangisindeki akarsuların rafting sporu için daha elverişli olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Zemini geçirimli kayaçlardan oluşan arazilerde yer alan göller genellikle kapalı havzalı iken benzer özelliklere sahip olan Beyşehir ve Eğirdir göllerinin suları tatlıdır.
Bu durum Beyşehir ve Eğirdir göllerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıda verilen göllerden hangisi heyelan sonucunda bir vadinin önünün tıkanmasıyla oluşmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye’de avlanan balıklar içinde Karadeniz'den sonra en çok paya sahip olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Türkiye'deki göllerden bazılarının oluşumunda birden fazla etken rol oynadığı için bunlara karma oluşumlu göl denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karma oluşumlu bir göldür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıda verilen göllerden hangisinin oluşumunda karstik süreçlerin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: