Doğadaki Ekstrem Olaylar Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi, jeolojik karakterli ekstrem olaylara örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Volkanik faaliyetler, bazı bölgelerde buzulların hızla erimesine neden olmakta ve buzul erimeleri sonucunda büyük sel felaketleri yaşanmaktadır.
test sorusu
Buna göre, haritada numaralandırılan yanardağların hangisinin bulunduğu bölgede yukarıda sözü edilen duruma rastlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yağış değerlerinin normalin çok üstünde olmasının, doğal sistemler üzerindeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’de, aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisinin etkili olduğu dönemlerde aşırı soğuklar yaşanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5- 1984 yılında başlanmış olan proje ile çöl boyunca günde 5 milyon metre küp su taşınması hedeflenmektedir.
- Dünya’nın en büyük su nakli projesi olup tamamlandığında 4000 km’ye ulaşacaktır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen su nakil projesi, aşağıdaki ülkelerin hangisinde uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki Merkez Vadi Çölü’nün yoğun olarak nüfuslanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Aşırı sıcaklıklar
II. Volkanizma
III. Şiddetli deprem
IV. Şiddetli rüzgârlar
Yukarıdakilerden hangileri, klimatolojik karakterli ekstrem olaylardandır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Bilim adamlarına göre süper volkanlar, bildiğimiz yanardağ patlamalarından yüzlerce kat daha güçlü doğa olaylarıdır. Süper volkanların patlaması sırasında binlerce kilometreküp kaya, kül, toz, kükürtdioksit ve başka birçok gaz atmosferin üst tabakalarına fırlatılır.
Buna göre, süper volkanların patlaması sonrasında, Dünya’da görülmesi beklenen en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki gazlardan hangisinin oranının artması, küresel ısınma üzerinde etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10I. İnşasının Japonya tarafından yapılması
II. Sadece kara yolu taşıtlarının kullanması
III. Fransa ve İngiltere'yi birbirine bağlaması
IV. Yeryüzünün en uzun su altı tüneli olması
Yukarıdakilerden hangileri, Manş Tüneli’nin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Yelow Stone (ABD)
II. Toba Dağı (Endonezya)
III. Klimanjaro (Tanzanya)
IV. Vezüv Dağı (İtalya)
Yukarıdaki yerlerden hangilerinde, süper volkanların görülme olasılığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12- Alp Dağları’nın elverişsiz koşullarına rağmen, İsviçre’nin uzun tüneller ve viyadükler yaparak ulaşımı sağlaması
- Fransa ve İngiltere’nin aralarında deniz olmasına rağmen, yaptıkları su altı tüneli ile ulaşımı daha kolay sağlamaları
- Amerika’daki Merkez Vadi Çölü’nün sulama projesi ile en verimli tarım alanları hâline getirilmesi
- Japonya'da yerleşim arazilerinin sınırlı olmasından dolayı denizlerin doldurularak yerleşim alanı hâline getirilmesi
Yukarıda verilen örnekler incelendiğinde, insan ve doğa arasındaki etkileşim için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi daha doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, kuraklığın neden olduğu zararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre yaşamlarını doğal sistemlerin işleyişi içinde kalarak sürdürmüş ve bu sürece pek müdahale etmemişlerdir.
Buna göre, insanların doğal sistemlere müdahalesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra en fazla artmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: