Dünya’nın Şekli ve Sonuçları Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın geoit şekline bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2test sorusu
Yukarıdaki şekilde gösterilen K noktasının coğrafi konumu için, aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe meridyen aralıkları daraldığı halde, iki meridyen arasındaki zaman farkının sabit kalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Kutuplara eşit uzaklıkta yer alan ve Dünya’yı iki eşit parçaya bölen daireye Ekvator adı verilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Dünya’nın geoit şekli aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki kürede, Dünya’nın etrafım çevrelediği varsayılan Ekvator ile tam bir meridyen dairesinin uzunlukları verilmiştir.
test sorusu
Ekvator ile tam meridyen dairesinin uzunluklarının aynı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Bir yerin Ekvator’a olan uzaklığının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi, Yer’in şekli ve boyutlarından kaynaklanan sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki küre üzerinde gösterilen X ve Y noktalarının çizgisel dönüş hızları birbirinden farklıdır.
test sorusu
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Ekvator’dan kutuplara doğru deniz seviyesinde gidildikçe aşağıdakilerden hangisinde artış gözlenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinden etkilenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Gölge boylarının Ekvator’dan kutuplara doğru değişmesi
II. Yer çekiminin kutuplara doğru artması
III. Çeşitli iklim özelliklerinin ortaya çıkması
IV. Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması

Yukarıdaki durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasında Dünya’nın şekli etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın şeklinden etkilenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Dünya; Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık kendine özgü bir şekle sahiptir. Bu şekle geoit denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yuvarlaklığından daha çok, geoit oluşunun bir sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15I. Harita çiziminde Dünya ile ilgili unsurlardan bazılarının bozulmaya uğraması
II. Aynı anda Dünya'nın yarısının gündüzü, diğer yarısının geceyi yaşaması
III. Hep aynı yöne doğru hareket edildiğinde, tekrar başlangıç noktasına ulaşılması
IV. Kutupların buzlarla kaplı olması
V. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

Yukarıdakilerden hangisinin oluşumu Yerküre'nin şekliyle açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: