Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki kentlerden hangisinde, alınan göçlerin yıllık nüfus artışındaki etkisi en çoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye'de iç göçler cinsiyet yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Genel olarak belirgin şekilde göç alan yerlerde erkek nüfusu, belirgin şekilde göç veren yerlerde ise kadın nüfusu fazla olmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde kadın nüfusu oranının daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye’de göçlerin yönü en çok doğudan batıya doğrudur.
Doğudan batıya doğru yapılan bu göçlerin sonucunda aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’de kırsal kesimlerde doğum oranının fazla olması, tarımda makineleşmenin yaygınlaşması ve kırsal kesimlerdeki iş olanaklarının yetersiz olmasının ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de mevsimlik iş gücü göçlerine yol açan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki kentlerden hangisinde, alınan göçlere bağlı olarak oluşan konut açığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en çok göç veren illerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye'de başta Marmara Bölgesi olmak üzere İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Çukurova gibi az engebeli yerlerde makineli tarım gelişmiştir. Ancak birçok faydasına rağmen tarımın makineleşmesi kırdan kente göçlere de neden olmaktadır.
Tarımın makineleşmesi aşağıdakilerden hangisi nedeniyle göçlere neden olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Karadeniz Bölgesi'nin Marmara Bölgesi sınırlarına yakın kıyı yöreleri, Karadeniz Bölgesi'nin diğer yerlerinin aksine göç vermez, alır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi depremlere bağlı olarak başka kentlere göç veren illerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok göç alan kentlerle ilgili olarak,
I. Yer altı zenginlikleri fazladır.
II. Endüstri gelişmiştir.
III. Doğal nüfus artış hızları az, gerçek nüfus artış hızları fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olarak mevsimlik göç alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Antalya ve Mersin’in göç almasını sağlayan çekici faktörler içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Türkiye'den yurt dışına yapılan göçlerde 1961-1980 yılları arasında Türk işçileri en çok başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini tercih etmiştir. Ancak 1980’li yıllardan itibaren Türk işçilerinin göç yönü değişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türk işçilerinin Avrupa ülkelerinden sonra en çok tercih ettiği ülkelerdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 161923’te Lozan Antlaşması’na göre Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen göçe ne ad verilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: