Dünya’daki İklim Tipleri Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yükseltileri aynı olan iki bölgenin orman üst sınırlarının farklı olması, bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisini doğrular?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki grafikte, bir yörenin aylara göre sıcaklık ve yağış ortalamaları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu

Grafik incelendiğinde, bu yörede;
I. bozkır,
II. maki,
III. orman,
IV. savan
gibi doğal bitkilerden hangilerinin görüldüğü söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Kutuplar çevresinde soğuk çöllerin oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Akdeniz
II. Step
III. Muson
IV. Okyanusal
V. Ekvatoral
Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinde, belirgin kurak dönem yaz aylarına rastlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5- Savan
- Muson
- Step
- Tundra
Yukarıda verilen iklim tiplerinin yıl boyunca düşen ortalama yağış miktarlarına göre, fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada gösterilen X bölgesi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı iklim bölgelerinde yaygın olan doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Dünya’daki iklim tiplerinin dağılışını gösteren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili daha doğru bilgi edinilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aynı enlemlere sahip iki yerde, aynı bitkinin olgunlaşması farklı zamanlarda oluyorsa, bu durum iki yerin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmaları ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10- Nem oranı fazladır.
- Tarımda sulama sorunu yoktur.
- insanların ısınma sorunu yoktur.
- Kırsal kesimde evler ahşaptan yapılır.
Bu özelliklerin görüldüğü iklim bölgesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, karasallığın göstergelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Geniş yapraklı ağaç olan ıhlamur, bir bölgede çok yaygın olarak görülüyorsa, bu durum bölgenin öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki bitki çiftlerinden hangisi aynı iklim bölgesinde yetişir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Akdeniz iklimi, aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: