Coğrafya TYT Deneme Çöz 7

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye'de tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin ekonomiye katkısı, tarım bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkları ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi, kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir.
Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinde sınırların birbirine en fazla benzerlik göstermesi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar, insan tarafından yoğun olarak kullanılırken elverişsiz alanlarda insan faaliyetleri sınırlanmaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisinin gelişimi doğal çevre koşullarına göre daha az bağımlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Bir akarsuyun yıllık akım miktarının, havzasına düşen yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış katsayısı elde edilir. Akış katsayısının 1 olması, akarsuyun havzasına düşen yağış tutarı kadar su taşıdığını gösterir.
Buna göre, bir akarsuyun akış katsayısının 1’den büyük olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: