Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açı farkının azalması
II. Dünya’nın yıllık hareketi esnasındaki hızının artması
III. Dünya’nın günlük hareketi sırasındaki hızının azalması
Verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda gün süresinin uzaması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2test sorusu
Yukarıda koordinat sistemi üzerinde verilen noktalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlamaktadır.
Aşağıda verilenlerin hangisi bu bilgi ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Meltem rüzgarları
II. Muson rüzgarları
III. Sürekli rüzgarlar
Yukarıda verilen rüzgarlardan hangileri Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak yön değiştirir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda bir cismin gün içerisinde farklı saatlerdeki gölge uzunlukları verilmiştir.
test sorusu
Görsele bakıldığında Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yolun sırayla en fazla ve en az olduğu konum aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6• Güneş ışınlarının geliş açısı
• Gölge boyu
• Yerel saat
• Gölge yönü
• Sıcaklık
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak değişiklik gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
II. Dünya’nın bir tarafı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması
III. Kuzey Yarım Küre’de okyanus akıntılarının akış yönünün sağına doğru sapması
IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz süresinin değişiklik göstermesi

Verilenlerden hangisinin oluşması üzerinde Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etkili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 821 Mart’ta, K merkezinde Güneş tam tepe noktasına ulaşmış iken, aynı anda H merkezinde Güneş tepe noktasına ulaşmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı yerin aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gösterilmiştir.
test sorusu
Buna göre bu merkezlerden hangisi daha doğuda yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Sürekli rüzgarların sapmaya uğramadan esiş göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Dünya’nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam tersi yönde olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda, aynı enlemde yer alan K ve L noktalarında Güneş’in ufuk düzleminde, aynı andaki konumu verilmiştir.
test sorusu

I. K’ da saat 12:00’ı göstermektedir.
II. L noktası K noktasına göre daha batıda yer alır.
III. L noktasında yerel saat K noktasına göre daha ileridir.
IV. K noktası başlangıç meridyenin doğusunda yer alır
K ve L merkezleri için yukarıda verilenlerden hangileri kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Kayaçların fiziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan etkenlerden birisi de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır.

Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde;
I. Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi,
II. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin değişmemesi
III. Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ankara’dan hareket eden bir gezgin, gittiği yerde güneşin Ankara’dan daha erken doğduğunu ve daha erken battığını gözlemlemiştir.
Bu gezgin aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmiş olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutuplara doğru hareket etmektedirler. Bu kütleler Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikirler. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınç alanları oluşmaktadır.

Bu bilgiye bakılarak;
I. Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir.
II. Dünya’nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır.
III. Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır.
verilenlerden hangisi söylenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: