Coğrafya TYT Deneme Çöz 1

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 121. Yüzyıl insanının siyasal, ekonomik ve kültürel sistem ile ekolojik gelişmeleri anlaması bunlarla etkileşimde uyumlu ve bilinçli adımlar atabilmesi için coğrafyaya ihtiyaç vardır. Coğrafya fiziki ve beşeri dünya ile uyum içinde olmayı öğretir. Ayrıca insanların doğal ve beşeri ortamlardan bilinçli şekilde yararlanabilmesi için araştırmalar yapar.

Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi insanların doğal ve beşeri çevreden bilinçli ve uyumlu bir şekilde yararlanmasına örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Amazon Havzası
II. Batı Avrupa
III. Güneydoğu Asya
IV. Himalayalar
V. A.B.D.’nin doğu kıyıları

Coğrafyanın araştırma konularından birisi de nüfustur. Dünya’da bütün bölgeler nüfus açısından aynı özelliklere sahip değildir.
Yukarıda verilen bölgelerden hangileri Dünya’nın yoğun nüfuslu alanlarındandır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Kıyı taraçaları
II. Volkanik ada yayları
III. Okyanus çukurları
IV. Kıvrımlı Sıradağlar

Levha tektoniği teorisine göre iki okyanusal levhanın çarpışma alanında yukarıdaki yer şekillerinden hangileri oluşur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekil termik kökenli bir basınç alanına aittir. Bu şekil göz önüne alınarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada işaretli noktalardan hangisinde ağaçlar yapraklarını dökmezler?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: