Türkiye’de Dış Kuvvetler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Vadi
II. Menderes
III. Birikinti konisi
IV. Irmak adası
V. Dağ eteği ovası
Türkiye’de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasında, yatak eğiminin azalması etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Yüksek dağ sıralarını enine yarıp geçen akarsular bu tür vadiler oluşturur. Bu vadilerin yamaçları oldukça dik ve derindir. Türkiye’de Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat, Sakarya, Seyhan ve Göksu nehirleri ile Zap suyu bu şekildeki vadilerden akarlar.
Yukarıda özellikleri verilen vadi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Akarsular, taşımış oldukları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirerek delta ovalarını oluştururlar. Delta oluşumu denizin sığ olduğu yerlerde daha çabuk gerçekleşir.
Buna göre, aşağıdaki coğrafî bölümlerden hangisinin kıyısında delta oluşumu en zordur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye’de aşağıdaki akarsu aşınım şekillerinden hangisine daha az rastlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Akdeniz Bölgesi’ndeki Taşeli Platosu’nun yüzeyi, çoğu yerde üçüncü zamanda oluşmuş kireç taşlarıyla kaplıdır.
Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi Taşeli Platosu’nda yaygın olarak bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye'de dalga birikim şekilleri en fazla Ege kıyılarında görülür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun temel nedenidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye kıyılarında gelgit genliğinin az olduğunun kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Pamukkale travertenleri
II. Sinop Yarımadası
III. Cennet - Cehennem obrukları
IV. Konya Ovası
Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye’de görülen karstik şekillerdendir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye’de, aşağıdaki yer şekillerinden hangisini oluşturan kuvvet diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu
Haritada numaralandırılan taralı alanlarda, sırasıyla aşağıdaki yer şekillerinden hangilerine rastlanma olasılığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Rüzgârlar, özellikle kurak bölgelerde aşındırma ve biriktirme şekilleri meydana getirirler. Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde gevşek yapılı toprağı rahat bir şekilde süpürürler.
Coğrafya test sorusu
İklim özellikleri göz önüne alındığında, haritadaki taralı yörelerin hangisinde rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekilleri daha yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de, fiyort ve skyer kıyı tiplerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Çanakkale ile Muğla arasındaki kıyı şeridi aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki dağlarımızdan hangisinin zirvelerinde buzul vadisi, buzul yalağı ve hörgüç kaya gibi yer şekillerine rastlanmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıda, bazı coğrafi oluşumlar ile bunların Türkiye'deki örnekleri eşleştirilmiştir.
I. Akarsu aşındırması - Ürgüp peri bacaları
II. Dalga biriktirmesi - Çarşamba Ovası
III. Akarsu aşındırması - Göksu Kanyonu
IV. Karstik birikme - Pamukkale travertenleri
V. Volkan konisi - Nemrut Dağı
Buna göre, eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: