Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Testi Çöz IV

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Anzer balı endemik bir bitki olan anzer çiçeklerinden elde edilir. Çiftçi için getirisi oldukça yüksektir.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde Anzer balı üretimi yapılmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Türkiye'de hayvancılıkla ilgili bir sunum hazırlayan Osman, şu bilgileri vermiştir;
– Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye Avrupa'da ilk sırada yer alır.
– Et ve süt verimi yönünden Avrupa da ilk sırada yer alınmaktadır.
– Karadeniz kıyılarından sonra balıkçılığın en çok geliştiği yer Ege kıyılarıdır.
– İpek böcekçiliği güney Marmara'da yoğunlaşmıştır.
– Mera hayvancılığının en yoğun yapıldığı yer Türkiye'nin kuzeydoğusudur.

Buna göre Osman'ın sunumunda yer alan bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3


Besicilik iyileştirilmiş veya ithal edilmiş hayvanlarla teknolojik donanımın yeterli olduğu ahırlarda yapılan hayvancılıktır.

Buna göre besicilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


I. Meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi
II. Erken kesimlerin önlenmesi
III. Hayvan soylarının ıslah edilmesi
IV. Yurt dışından hayvansal ürün ithal edilmesi

Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen gelirin artırılması için öncelikle yukarıdakilerden hangileri uygulanmalıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


I. Balıkçılık
II. İpek böcekçiliği
III. Arıcılık

Yukarıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangileri gıda sektörüne ham madde sağlamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


Bir bölgede kümes hayvancılığın yapılmasına etki eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Konya Ovası'nda mera hayvancılığı yöntemiyle yapılan büyükbaş hayvancılığın az olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde besi ve ahır hayvancılığının yaygın olmasında;
I. yer şekillerinin sade olması,
II. nüfusun fazla olması,
III. hayvan ıslahının yaygın olması

özelliklerinden hangilerinin etkisi fazlaca görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9


Türkiye'de koyun yetiştiriciliği ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Kültür balıkçılığı hem denizlerde hem de tatlı su kaynaklarında yapılabilmektedir. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarımızda gelişen bu balıkçılık faaliyetleri ve balık çiftliklerinin kaldırılması istenmektedir.

Buna göre bu durumu oluşturan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Çayır alanlarının görüldüğü alanlarda genellikle sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bilgideki ilişkinin bir benzeri ipek böcekçiliği ile aşağıdaki bitkilerden hangisinde görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


– Rize
– Bursa
– Erzurum
– Muğla

Yukarıdaki iller ile bu illerde yapılan hâkim hayvancılık faaliyetleri aşağıda verilenlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


I. Denizlerin kirli olması
II. Türkiye denizlerinde akıntıların fazla olması
III. Gelgit genliğinin az olması
IV. Kenar deniz balıkçılığının yapılması

Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizde balıkçılığın gelişmemesinin nedenleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


I. Yağış miktarının yıllara göre değişiklik göstermesi
II. Ağacın genetik yapısına göre devirli ürün vermesi
III. Sıcaklık koşullarının yıllara göre değişiklik göstermesi

Yukarıdakilerden hangileri zeytin üretiminin yıllara göre dalgalanmalar göstermesinin nedenleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15


– Geçirimli toprağa ve sulamaya ihtiyaç duyar.
– Tarımı yoğun emeğe dayanır.
– Artık maddesi küspe hayvan yemi olarak kullanılır.
– Üretiminde iç bölgeler ilk sırada yer alır.

Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: