Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Japonya Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Japonya'da gelişme gösteren sanayi dallarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Japonya sanayisini geliştirmek için ihtiyacını ham madde olarak gelişme seviyesi düşük ve gelişmeye başlamış ülkelerden temin eder.

Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinden Japonya'nın ham madde ithalatındaki payının diğerlerine göre daha az olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Muson iklimi etkilidir.
II. Batı rüzgârlarının etkisiyle sürekil yağış alır.
III. Enleme bağlı olarak bitki çeşitliliği fazladır.
IV. Sıcaklıklar kuzeye doğru artar.
Japonya iklimi ve bitki örtüsü hakkında yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Japonya'nın yer şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Japonya bütçe fazlası olan bir ülkedir. Bu nedenle devlet halkın iç ve dış turizme katılımını teşvik etmektedir.Günümüzde Dünya turizmine en çok katılan uluslardan biri Japonyadır.

Buna göre Japonya'nın turizm kaynakları arasında;
I. kaplıcalar
II. peribacaları
III. fiyort kıyıları
IV. budist tapınakları
yukarıdakilerden hangileri yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Japonya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Petrol
II. Dijital Makineler
III. Tarım ürünleri
IV. Otomobil
Yukarıda verilenlerden hangileri Japonya'nın en çok ithal ettiği ürünler arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Japonya'da nüfusun kıyı kesimlerde toplanmasında;
I. yüzey şekillerinin kıyılarda düz olması,
II. sanayileşmenin yoğun olması,
III. yer altı zenginliklerin kıyılarda toplanması,
IV. iç kesimlerinde çok deprem olması
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Ada ülkesi konumunda olmaları
II. Eğitim düzeyinin yüksek olması
III. Teknolojinin çok gelişmiş olması
Japonların geleneksel yaşam tarzını uzun süre korumaları ve başka kültürlerden etkilenme oranlarının az olmasının sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Japonya'nın Dünyada yaşam süresinin en uzun ülkelerinden biri olması;
I. balık tüketiminin fazla olması,
II. pirinç tüketiminin fazla olması,
III. sağlık koşullarının gelişmiş olması,
IV. beslenme koşullarının yüksek olması
durumlarından hangileri ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasına rağmen kısa zamanda sanayisini yeniden kurmayı başarmış ülkelerden biridir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durum üzerinde etkisi daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Japonya Dünya balıkçılığında ön planda yer almasına rağmen ihracatları arasında balıkçılığa bağlı ürünler yer almaz.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Muson iklimi
II. Ilıman okyanusal iklim
III. Savan iklimi
IV. Tundra iklimi
Yukarıdaki iklim türlerinden hangileri Japonya'nın herhangi bir yerinde görülmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Japonya ham madde bakımından tamamiyle diğer devletlere bağlı iken Dünya'nın en gelişmiş devletleri arasında yer alır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Japonya'da sanayi faaliyetlerinin kıyı şeridinde ve liman şehirlerinde toplanmasının temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16- Uzun süre başka kültür ve uygarlıklardan etkilenmemiştir.
- Yüz ölçümünün yaklaşık %70'i dağlarla kaplıdır.
- Adalardan oluştuğu için akarsuların boyları kısadır.
- Dünya'nın en türdeş nüfuslu ülkelerinden biridir.
- Kyoto hariç büyükşehirlerin tümü kıyıda yer alır.
Japonya ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17Aşağıdaki sektörlerden hangisi Japonya'da diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 18Aşağıdakilerden hangisi Japonya'nın nüfus özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: