Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1- İtalya'nın en kalabalık ve Avrupa'nın en geniş yüz ölçüme sahip şehirlerinden biridir.
- Dünya'nın büyük kesimini siyasi ve dini olarak etkisi altına almıştır.
- Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden dolayı “Dünya’nın başkenti" ünvanına layık görülmüştür.
- Hrıstiyanlık’ta Katolikler’in dini merkezi olan Vatikan’ı içine alır.

Yukarıda özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2İlk şehirlerin ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3İlk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı bölgeler, aşağıdaki ülkelerden hangilerinin sınırları içinde yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Sanayi
II. Turizm
III. Tarım
IV. Ticaret
Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri ilk şehirlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Oxford - Eğitim
II. Essen - Turizm
III. Mekke - Din
IV. Şam - Ticaret
V. Marsilya - Deniz ticareti
Yukarıda verilen kentler ve bu kentlerde öne çıkan fonksiyonel özelliklerle ilgili eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6- 1613 yılında HollandalIlar tarafında New Amsterdam adıyla kurulmuştur.
- Günümüzde nüfus bakımından ABD’nin en büyük şehridir.
- Caddelerinden biri olan Wall Street Dünya'nın en önemli fînans merkezidir.
- Dünya’nın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları bu şehirde toplanmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Dünya tarihi boyunca aralıksız en uzun süre kullanılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Günümüzde bir şehrin büyüyüp gelişmesinde, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki şehirlerden hangisi çift başkent özelliği taşımaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10I. Venedik
II. Hartum
III. New York
IV. Kahire
Yukarıdaki şehirlerden hangilerinin nüfusları on milyonun altındadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Tokyo
II. Delhi
III. Mexico City
IV. Moskova
Yukarıdaki şehirlerden hangileri Asya Kıtası'nda yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde liman ticaretinin etkili olduğu savunulamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Bir şehrin etki alanının genişliğini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Şehirlerin etkileri sahip oldukları özelliklerine göre yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda olmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisinin diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Dünya’daki ilk şehir yerleşmeleri akarsu yataklarının çevresinde kurulmuştur.
Buna göre, ilk şehir yerleşmelerinin akarsu yataklarının çevresinde kurulmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: