Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Testi Çöz III

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yaz yağışlarının fazla olduğu yerlerde çayır alanları gelişmiş ve buralarda mera hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinde büyükbaş mera hayvancılığı daha yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Kaz
II. İnek
III. Arı
IV. Manda
Yukarıda verilen hayvanlar bir grup altında toplanırsa hangileri dışarıda kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3– Engebeli arazilerde yetiştiriciliği yapılır.
– Doğal koşullara dayanıklıdır.
– Yarı kurak bölgelerde yetişir.
Yukarıda Türkiye'de yetişme koşulları verilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Sert Karasal iklim - Büyükbaş hayvancılık
II. Step iklimi - Küçükbaş hayvancılık
III. Akdeniz iklimi - Arıcılık
Yukarıda verilen iklim ve hayvancılık faaliyetleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye'de hayvancılıktan alınan verimin arttırılması ve geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli çözüm olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


Coğrafya test sorusu
Haritada işaretli merkezlerde en fazla yapılan hayvancılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Küçükbaş hayvancılık Türkiye'de özellikle iç bölgelerde yoğunlaşmıştır.
Buna göre küçük baş hayvancılığın Türkiye'nin iç kesimlerinde yoğunlaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın büyük bir bölümü mera hayvancılığı olarak gerçekleştirilmektedir.
Buna göre mera hayvancılığı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye'de balık avcılığının büyük bir kısmı Karadeniz'de yapılır. Bunu Marmara, Ege ve Akdeniz takip eder. Ayrıca göl ve akarsulardan da az da olsa balık avlanır.
Buna göre Türkiye'de balıkçılığın ve su ürünlerinin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Türkiye'de haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde balık potansiyeli daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türkiye hayvan sayısı bakımından Avrupa'da ilk sıralarda yer alırken elde edilen verim bakımından oldukça geridir.

Buna göre hayvancılıktan alınan verimin artırılması için;
I. erken kesimlerin önlenmesi,
II. hayvan soylarının iyileştirilmesi,
III. besi hayvancılığı yerine yaylalarda mera hayvancılığının
teşvik edilmesi faktörlerinden hangilerinin yapılması gerekir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Kümes hayvancılığı
II. İpek böcekçiliği
III. Küçükbaş hayvancılık
Türkiye'de modern hayvancılık yöntemlerinin yukarıda verilen hayvancılık türlerinin hangilerinde en yaygın olarak uygulandığı söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


Coğrafya test sorusu
Haritada numaralandırılarak verilen merkezlerden hangilerinde koyun yetiştiriciliği yaygın olarak yapılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14İpek böcekçiliği dut ağacının yaygın olduğu alanlarda yapılır.
Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisinde ipek böcekçiliği yaygın değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıda verilen hayvancılık türlerinden hangisinin, bulunduğu iklimin bitki örtüsüyle bir ilişkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: