Dünya’da Nüfusun Dağılışı Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Dünya nüfusu sürekli bir hareketlilik ve değişim içindedir. Bu değişim; hem sayı ve artış hızı hem de alansal olarak daima farklılık göstermektedir.
Dünya nüfusundaki bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Beşerî özellikleri göz önüne alınırsa, aşağıdaki kıtalardan hangisinin nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Çok düşük doğum oranları nedeniyle nüfus artış hızı en az olan kıta aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Hızlı nüfus artışı aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki haritada Dünya ülkelerine göre baskın yaş grubunun dağılışı gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritaya göre, toplam nüfus içerisinde genç nüfus (15 - 20 yaş grubu) oranının en fazla olduğu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6• Kıtada bazı devletlerin kalıcı insanlı araştırma istasyonları bulunmaktadır.
• Kıta etrafındaki adalarda yaşayan, bilimsel çalışmalarda bulunan ve diğer işlerde çalışanlarla birlikte kıtanın nüfusu kışın 1.000, yazın ise yaklaşık 5.000 kadardır.
• İçinde ülke bulunmayan tek kıtadır.
Yukarıda nüfus özellikleri verilen kıta aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdaki ülkelerden hangisinde diğer ülkelere göre ulusal refahın ve harcamaların daha büyük kısmı yaşlıların bakımına ve diğer sorunlarına ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki grafikte 1950 ile 2010 yılları arasındaki Dünya nüfus artış hızı gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki grafiğe göre nüfus artış hızı hangi yılda daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki grafikte 1950 ile 2010 yılları arasındaki Dünya nüfus artış hızı gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu

Buna göre yıllık nüfus artış hızının 1985'ten 2010'a kadar sürekli düşüş göstermesinin nedenleri arasında;
I. kadınların iş gücüne katılma oranının artması,
II. doğumların azalması,
III. nüfus planlamalarının yapılması
etkenlerinden hangileri gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu

Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen alanın nüfuslanmasında;
I. ticari ve teknolojk gelişmeler,
II. sanayileşme,
III. dinî ve tarihî bir yerleşim olması
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Dünya'da nüfusun seyrek ve yoğun olduğu yerler vardır.
Coğrafya test sorusu
Haritada numaralanmış koyu renkli alanlardan hangisinde nüfus seyrektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki haritada Dünya aritmetik nüfus yoğunluğu gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca bu haritadaki bilgilere göre Dünya'da nüfus yoğunluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Sanayi
II. Verimli tarım alanları
III. Bitki örtüsü
Dünya'da nüfusun alansal dağılışında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: