Harita Bilgisi Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Dünya haritaları, hangi projeksiyon yöntemiyle çizilirse çizilsin, küreye ait özellikler düzlem üzerine aynen aktarılamaz. Böylece kara ve deniz sahalarında değişik bozulmalar ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumu açıklayıcı bir özellik değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi ile çizilen bir Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası duvarda daha az alan kaplar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki kıtalardan hangisinin 1/5.000.000 ölçekli haritası diğerlerinden daha fazla alan kaplar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4X limanından hareket eden bir gemi, Y limanına uğradıktan sonra Z limanına ulaşmıştır. Geminin gittiği yol harita üzerinde X - Y arası 20 cm, Y - Z arası ise 10 cm dir.

Haritanın ölçeği 1/500 000 ise, bu geminin gittiği toplam yol gerçekte kaç km dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının, kuş bakışı görünüşünün belirli oranlarda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış şekline harita denir.

Buna göre, bir bölgenin haritası yapılırken, aşağıdakilerden hangisine her zaman gerek olmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıda coğrafi koordinatları gösterilen alanlardan hangisinin 1/10 000 000 ölçekli haritası diğerlerinden daha fazla alan kaplar?
test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Herhangi bir haritanın ölçeği küçülür veya büyürse, aşağıdakilerden hangisinde bir değişme görülmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Renklendirme yöntemi ile çizilen haritalarda 500 ile 1000 metre arasındaki yükseltiler hangi renk ile gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Haritalarla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Ankara ile Mersin arasındaki uzaklık, farklı ölçekli haritalarda aşağıdaki gibi ölçülmüştür.
I. harita : 24 cm
II. harita : 20 cm
III. harita: 18 cm
IV. harita : 13 cm
V. harita : 10 cm
Buna göre, haritalardan hangisinin ölçeği daha büyüktür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Harita ile kroki arasında;
I. ölçek,
II. kuş bakışı görünüm,
III. düzlem üzerine aktarılma
olgularından hangilerinin ortak olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Ölçekleri 1/200 000’den daha büyük olan haritalara, büyük ölçekli haritalar adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu haritaların özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13test sorusu
Yukarıdaki çizgi ölçeklerin büyükten küçüğe sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Çukurova
II. Konya Ovası
III. Bafra Ovası
IV. Altınbaşak Ovası

Yukarıda verilen ovalardan hangileri, bir Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ile gösterilmişlerdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 151/500 000 ölçekli bir haritada, aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha az yer kaplar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: