Kategori: Sözlük

Açıklamalı Resimli Coğrafya Terimler Sözlüğü

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Hinterlant (Art Bölge) Bir yerleşim merkezinin özellikle bir limanın ticaret merkezi durumunda olduğu ve ürünlerini…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Karstik (Voklüz) Kaynak Kalker gibi karstik kayaçların yaygın olduğu alanlarda yer altı boşluklarında biriken suların…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Antiklinal ve Senklinal Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan tortul tabakalar yükselerek dağ sıralarını…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Deniz Gerilemesi (Regresyon) Dış kuvvetler tarafından karalardan taşınan milyonlarca tonluk çakıl, toprak ve çeşitli materyaller,…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Pasifik Ateş Çemberi “Pasifik Ateş Çemberi” ya da kısa adıyla “Ateş Çemberi” Dünya’nın en önemli…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Bulut Tipleri Atmosferdeki su buharı veya buz kristalleri yığınına bulut denir. Bulutlar özelliklerine göre üç…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Artezyen Kaynağı Senklinal ve benzeri çukur alanlarda iki geçirimsiz tabaka arasında biriken su, üstteki tabakanın…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Yamaç (Vadi) Kaynağı Akarsular, vadileri boyunca yatağını derine doğru aşındırır. Bunun sonucunda, akarsunun yer altı…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Alp Himalaya Dağ Kuşağı Afrika’nın kuzeyi, İspanya, Avrupa’nın güneyi, Anadolu ve İran’ı geçerek Hindistan’ın kuzeyinden…

1 2 3 4