Sözlük | Coğrafya Hocası

Kategori: Sözlük

Açıklamalı Resimli Coğrafya Terimler Sözlüğü

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Bakı Nedir? Bakı: yamaçların güneşe karşı konumudur. Örneğin bakı olan yamaçlar, Güneş ışınlarını daha büyük…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Su Bölümü Çizgisi Nedir? Su bölümü çizgisi: İki akarsu havzasını birbirinden ayıran doğal sınıra denir.…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Heyelan Fazla eğimli yerlerde, suya doygun hâle gelen ve geçirimsiz tabakalar üzerinde bulunan toprak kütlesinin…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Yerin İç Yapısı Yer Kabuğu: Dünya’nın yaklaşık 6.371 km olan yarıçapına oranla ince sayılabilecek, kayaçlardan…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Deprem nedir? Yer kabuğu içindeki kırılmalar sonucu ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar hâlinde yayılmasına…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Anökümen nedir? Anökümen; Yerleşilmemiş ve yerleşilmesi imkânsız bölgeler, arazilerdir.

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Dev Kazanı Çağlayanlarda düşen suyun mekanik etkisiyle oluşan çukurluklardır. Buralar akarsu yataklarının en derin yerleridir.

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Birikinti Konisi Akarsu biriktirme şekillerinin en yaygın olanlarıdır. Dik yamaçlardan hızla akan suların aşındırma ve…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Akarsu Havzası Bir akarsuyun, sularını topladığı alan, o akarsuyun havzasıdır. Şekilde de görüldüğü gibi bir…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Afet Toplumu sosyoekonomik ve kültürel yönden olumsuz olarak etkileyen büyük can ve mal kaybına neden…

1 2 3 5