Kategori: Sözlük

Açıklamalı Resimli Coğrafya Terimler Sözlüğü

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Tsunami Japonca bir kelime olan tsunami, liman dalgası anlamını taşır. Deniz altında meydana gelen deprem, volkanik patlama…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Lejant (Harita Anahtarı) Harita üzerinde kullanılan semboller, renkler, noktalar, çizgiler vb. ögelerin neleri temsil ettiği…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Horst ve Graben Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan tortul tabakalar yükselerek dağ sıralarını…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Irmak Adası Akarsu yatağının genişlediği ve eğimin azaldığı orta kısımda yassı kabartılar oluşur. Bunlara ırmak…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Yer Ekseni Kutup noktalarından ve yerin merkezinden geçtiği varsayılan doğrudur.

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Yörünge Düzlemi (Ekliptik) Bir adı da Ekliptik olan Yörünge düzlemi, Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüş hareketini…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Doğal Kaynak Doğada kendiliğinden oluşmuş, insandan önce de var olan ve oluşumunda insan aklının ve…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Aerosol Okyanuslarda ve denizlerde dalgaların çarpışması sonucu patlayan su damlacıklarının içerisindeki tuz kristallerine Aerosol adı…

Sözlük Coğrafya Sözlük
0

Enerji (Besin) Piramidi Besin zinciriyle depolanan enerjinin çok büyük bir kısmı o canlının yaşam gereksinimleri…

1 2