Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş ülkelerin özellikleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülkelerin özellikleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. ülke: Ekonomisinin temeli birincil ekonomik faaliyetlere bağlıdır.
II. ülke: Ekonomisinin temeli ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlere bağlıdır.
Buna göre, bu ülkelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi, ekonomisi büyük oranda birincil ekonomik faaliyet kollarına dayalı olan bir ülkenin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5X ve Y ülkelerinde temel geçim kaynağı birincil ekonomik kaynaklardır. Ancak 20 yıllık süreç içerisinde X ülkesinde birincil ekonomik faaliyetlerle uğraşan nüfusun oranı sürekli azalırken, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerle uğraşan nüfus oranının sürekli arttığı; Y ülkesinde ise önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
Buna göre, X ülkesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Sosyo-ekonomik koşulları göz önüne alınırsa, aşağıdaki ülkelerden hangisinde çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun birincil ekonomik faaliyetlerde yer aldığı söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7ABD, İngiltere, Norveç, Japonya ve Almanya gibi ülkelerle; Afganistan, Kenya, Haiti ve Libya gibi ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı birbirinden farklıdır.
Bu durum ülkelerin;
I. kalkınma düzeyi,
II. matematik konum,
III. nüfus yoğunluğu
özelliklerinden hangilerinin farklılığından kaynaklanmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


İngiltere, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde; I. birincil, II. ikincil, III. üçüncül ekonomik faaliyetlerinden hangilerinde çalışanların oranı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki ülkelerden hangisinin çalışma çağındaki nüfusu içinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10M. Bradshaw'ın Dünya gelişmişlik haritasına göre, Güney Yarım Küre'deki gelişmiş iki ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyet kolunda çalışanların fazla olduğu ülkelere örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Ham maddenin işlenip kullanılabilir hâle getirilmesiyle ilgili faaliyetler bu grupta yer alır.
Yukarıda tanımlanmış olan ekonomik faaliyetlerin milli gelire katkısının fazla olduğu bir ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13– Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı tarım sektörlerinde çalışanların oranından çok fazladır.
– Yoğun ham madde ithalatı yapılır.
– İnsanlar genellikle hastanelerde, okullarda, ofislerde, turizm sektöründe ve bilimsel araştırma merkezlerinde çalışır.
– Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır.
Coğrafya test sorusu
Yukarıda özellikleri verilen yer haritada kaç numarayla gösterilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çalışma çağındaki nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı yukarıdaki gibidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı aktif nüfus içinde en fazla paya sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: