Coğrafya Slayt Arşivi

 

9. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt Doğa ve İnsan Etkileşimi
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
Coğrafyanın tanımı, önemi ve gelişimi
Coğrafyaya katkı sunan bilim insanları
Coğrafyanın ilkeleri
Coğrafya, Doğa ve İnsan Slayt
Boyutu: 21 Mb
Sayfa Sayısı: 57
indir
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt Dünyanın Şekli ve Sonuçları,
Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları,
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt
Boyutu: 13.5 Mb
Sayfa Sayısı: 50
indir
Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Mevsimler Slayt Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
Dünyanın Eksen Eğikliği
Mevsimlerin Özellikleri
İklim Kuşakları
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Mevsimler Slaytı
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 76
indir
Koordinat Sistemi ve Konum Slaytı Coğrafi Koordinat Sistemi
Mutlak Konum
Paralel
Meridyen
Göreceli Konum
Koordinat Sistemi ve Konum Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 54
indir
Yerel Saat Hesaplamaları Slaytı Yerel Saat nedir?
Ulusal Saat
Uluslararası Saat Dilimleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Yerel Saat Hesaplamaları Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Slaytı Türkiye’nin Konumu
Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri
Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 42
indir
Harita Bilgisi Slayt Harita Okuryazarlığı,
Projeksiyon Yöntemleri,
Harita Elemanları,
Ölçek ve Ölçek Çeşitleri,
Harita Çeşitleri
Harita Bilgisi Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Slaytı Ölçek nedir? Ölçek türleri
Ölçeklerin dönüştürülmesi
Haritalarda uzunluk hesaplama
Haritalarda alan hesaplama
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Slaytı
Boyutu: 3 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir
izohipsler Slaytı İzohips nedir?
İzohipslerin özellikleri nelerdir?
İzohipslerde profil çıkarma
Eğim hesaplama
Konu ile ilgili çıkmış sorular
İzohipsler Slaytı
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 61
indir
Atmosfer ve Hava Olayları Slayt Atmosferdeki Gaz Oranları,
Atmosferin Etkileri,
Atmosferin Katları,
Hava Durumu ve İklim,
İklimin Etkileri
Atmosferin Katları, Hava Durumu ve İklim Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Sıcaklık Slayt Sıcaklık ve Isı nedir?
Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler,
İzoterm haritaları,
Dünya Ocak Ayı İndirgenmiş Ortalama Sıcaklık Haritası,
Dünya Temmuz Ayı İndirgenmiş Ortalama Sıcaklık Haritası
Sıcaklık Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 61
indir
Basınç Slayt Basıncı Etkileyen Faktörler,
Basınç Merkezlerinin Genel Özellikleri,
Yeryüzündeki Basınç Dağılımı,
Dünya Ocak Ayı Ortalama Basınç Haritası,
Dünya Temmuz Ayı Ortalama Basınç Haritası.
Basınç Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Rüzgarlar Slayt Rüzgarın Hızını Etkileyen Faktörler,
Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler,
Sürekli Rüzgarlar,
Mevsimlik Rüzgarlar,
Yerel Rüzgarlar.
Rüzgarlar Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Nem ve Yağış Slayt Nem nedir? Nem türleri nelerdir?
Maksimum nem, Mutlak nem, Bağıl nem,
Yoğunlaşma türleri,
Yağış ve Yağış çeşitleri,
Yağış rejimleri.
Nem ve Yağış Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Dünya’daki İklim Tipleri Slayt Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülme nedenleri nelerdir?
Dünya’da görülen iklim tipleri
Ekvatoral, Savan, Çöl ve Muson iklimi
Akdeniz, Okyanusal, Step ve Sert karasal iklim
Yüksek dağ, Tundra ve Kutup iklimi
Dünya’daki İklim Tipleri Slaytı
Boyutu: 17 Mb
Sayfa Sayısı: 70
indir
Türkiye'nin İklimi Slayt Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar
Türkiye’de Nem ve Yağış
Türkiye’de Yağış Rejimi
Türkiye’de Kuraklık
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
Türkiye’nin İklimi Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 53
indir
Yerleşmelerin Gelişimi Slayt Yerleşme nedir?
Yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu yerler
Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler
Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler
Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler
Yerleşmelerin Gelişimi Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Yerleşme Doku ve Tipleri Slayt Kırsal Yerleşmeler
Şehirsel Yerleşmeler
Mesken Tipleri
Yerleşme Planına göre kırsal yerleşmeler
Dokusuna göre kırsal yerleşmeler
Yerleşme Doku ve Tipleri Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
Ülkemizde Yerleşmeler Slayt Türkiye’de yerleşmeyi etkileyen faktörler
Anadolu’da yerleşme tarihi
Ülkemizde idari birimler
Türkiye’de sakin şehirler
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’de Yerleşmeler Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
Bölge Kavramı ve Türleri Slayt Doğal özelliklerine göre bölgeler
Beşeri özelliklerine göre bölgeler
Ekonomik özelliklerine göre bölgeler
İşlevsel özelliklerine göre bölgeler
Bölge sınırları
Bölge Kavramı ve Türleri Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Doğal Çevre ve İnsan Slaytı İnsan Doğa ilişkisi
Doğanın Emrinde miyiz?
İnsanların Doğayı Kullanma Biçimleri
İnsanın Doğal Çevrede Yaptıklarının Sonuçları
Doğal Çevre ve İnsan Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 31
indir10. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Dünya’nın Tektonik Oluşumu Slayt Dünya’nın İç Yapısı
Dünya’nın Katmanları
Levha Tektoniği
Kıtaların Kayma Teorisi
Dünya’nın Tektonik Oluşumu Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 46
indir
Jeolojik Zamanlar Slayt Jeolojik Zamanlar
Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Jeolojik Zamanlar ve Türkiye’nin Jeolojik Oluşumu Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir
İç Kuvvetler Slaytı Epirojenez
Orojenez
Volkanizma
Deprem
İç Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 46
indir
Kayaçlar Slayt Kayaç
Magmatik Kayaçlar
Tortul Kayaçlar
Başkalaşım Kayaçları
Kayaçların Yeryüzü Şekillerinin Oluşumuna Etkisi
Kayaçlar Slaytı
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Türkiye'de İç Kuvvetler Slaytı Türkiye’de Epirojenez
Türkiye’de Orojenez
Türkiye’de Volkanizma
Türkiye’de Deprem
Türkiye’de İç Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 44
indir
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı Akarsular ile ilgili terimler
Akarsu Aşınım Şekilleri
Akarsu Birikim Şekilleri
Akarsu Hem Aşınım Hem Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 16 Mb
Sayfa Sayısı: 52
indir
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı Rüzgarlar ile ilgili terimler
Rüzgar Aşınım Şekilleri
Rüzgar Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 28
indir
Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri Slayt Karstik arazi ile ilgili terimler
Karstik Aşınım Şekilleri
Karstik Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 31
indir
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slayt Buzullar ile ilgili terimler
Buzul Aşınım Şekilleri
Buzul Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 35
indir
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slayt Konu ile ilgili terimler
Dalga ve Akıntıların oluşturduğu Aşınım Şekilleri
Dalga ve Akıntıların oluşturduğu Birikim Şekilleri
Konuyla ilgili örnek sorular.
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir
Kıyı Tipleri Slayt Enine Kıyılar
Boyuna Kıyılar
Limanlı Kıyılar
Dalmaçya Tipi Kıyılar
Ria Tipi Kıyılar
Kıyı Tipleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 27
indir
Türkiye'de Dış Kuvvetler Slaytı Türkiye’de Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Buzulların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Karstik arazide oluşan yer şekilleri
Türkiye’de Dalga ve Akıntıların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Dış Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 53
indir
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt Türkiye’nin Dağları
Türkiye’nin Platoları
Türkiye’nin Ovaları
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Yeryüzündeki Sular Slayt Su Döngüsü
Okyanuslar
Denizler
Göller
Yeraltı Suları
Yeryüzündeki Su Kaynakları Slayt
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 58
indir
Türkiye'nin Su Kaynakları Slayt Türkiye’nin Akarsuları
Türkiye’nin Gölleri
Türkiye’nin Denizleri
Yeraltı Sularımız ve Kaynaklarımız
Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri
Türkiye’nin Su Kaynakları Slayt
Boyutu: 21 Mb
Sayfa Sayısı: 90
indir
Toprak Örtüsü Slayt Kayaçların Ufalanma Şekilleri
Toprak Oluşumu
Toprak Oluşumunda Etkili Olan Faktörler
Toprağın Katmanları
Toprak Tipleri
Toprak Örtüsü Slayt
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt Türkiye’deki zonal topraklar
Türkiye’deki intrazonal topraklar
Türkiye’deki azonal topraklar
Türkiye’de toprak kullanımı
Türkiye’de toprak erozyonu
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 42
indir
Bitki Örtüsü Slayt Yeryüzündeki Bitki Örtüsü
Bitki Topluluklarının Dağılışı
Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
Bitki Formasyonları
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 65
indir
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Slayt Türkiye’deki Endemik Bitkiler
Türkiye’deki Ağaç Formasyonları
Türkiye’de Ormanların Dağılışı
Türkiye’deki Çalı Formasyonları
Türkiye’de Ot Formasyonları
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 19 Mb
Sayfa Sayısı: 57
indir
Nüfusun Özellikleri ve Nüfus Sayımları Slayt Nüfus sayımı nedir?
Nüfus sayım yöntemleri
Nüfusun özellikleri
Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi
Nüfusun Özellikleri ve Nüfus Sayımları Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 44
indir
Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı Slayt Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler
Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Faktörler
Dünya’da nüfusun yoğun ve seyrek olduğu yerler
Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Nüfus Piramitleri Slayt Nüfus Piramitlerinde yaş grupları
Nüfus Piramitlerinden hangi bilgiler bulunabilir?
Gelişmemiş ülke nüfus piramidi
Gelişmekte olan ülke nüfus piramidi
Gelişmiş ülke nüfus piramidi
Nüfus Piramitleri Slayt
Boyutu: 3 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Türkiye Nüfusunun Özellikleri Slayt Türkiye’de nüfusun değişimi
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen etmenler
Türkiye’de nüfus yoğunluğu
Türkiye’de nüfusun yapısal özellikleri
Türkiye’de nüfus artışını etkileyen etmenler
Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Göçler Slayt Göç Olayı
Göçün Nedenleri
Tarihteki Büyük Göçler
Göç Türleri
Göçün Sonuçları
Göçler ve Nedenleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 36
indir