Coğrafya Slayt Arşivi

 

9. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Doğa ve İnsan Slayt Doğa ve İnsan Etkileşimi
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
Coğrafyanın tanımı, önemi ve gelişimi
Coğrafyaya katkı sunan bilim insanları
Coğrafyanın ilkeleri
Coğrafya, Doğa ve İnsan Slayt
Boyutu: 21 Mb
Sayfa Sayısı: 57
indir
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt Dünyanın Şekli ve Sonuçları,
Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları,
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt
Boyutu: 11.1 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Mevsimler Slayt Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
Dünyanın Eksen Eğikliği
Mevsimlerin Özellikleri
İklim Kuşakları
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Mevsimler Slaytı
Boyutu: 11.5 Mb
Sayfa Sayısı: 65
indir
Koordinat Sistemi ve Konum Slaytı Coğrafi Koordinat Sistemi
Mutlak Konum
Paralel
Meridyen
Göreceli Konum
Koordinat Sistemi ve Konum Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
Yerel Saat Hesaplamaları Slaytı Yerel Saat nedir?
Ulusal Saat
Uluslararası Saat Dilimleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Yerel Saat Hesaplamaları Slaytı
Boyutu: 8.6 Mb
Sayfa Sayısı: 49
indir
Harita Bilgisi Slayt Harita Okur Yazarlığı
Projeksiyon Yöntemleri
Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması
Haritalarda Uzunluk Hesaplamaları
Harita Bilgisi Slayt
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 150
indir
Atmosfer ve Hava Olayları Slayt Atmosferdeki Gaz Oranları,
Atmosferin Etkileri,
Atmosferin Katları,
Hava Durumu ve İklim,
İklimin Etkileri
Atmosfer ve Hava Olayları Slaytı
Boyutu: 7.9 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Sıcaklık Slayt Sıcaklık ve Isı nedir?
Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler,
Dünya Ocak Ayı İndirgenmiş Ortalama Sıcaklık Haritası,
Dünya Temmuz Ayı İndirgenmiş Ortalama Sıcaklık Haritası
Sıcaklık Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 75
indir
Basınç Slayt Basıncı Etkileyen Faktörler,
Basınç Merkezlerinin Genel Özellikleri,
Yeryüzündeki Basınç Dağılımı,
Dünya Ocak Ayı Ortalama Basınç Haritası,
Dünya Temmuz Ayı Ortalama Basınç Haritası.
Basınç Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 44
indir
Rüzgarlar Slayt Rüzgarın Hızını Etkileyen Faktörler,
Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler,
Sürekli Rüzgarlar,
Mevsimlik Rüzgarlar,
Yerel Rüzgarlar.
Rüzgarlar Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Nem ve Yağış Slayt Nem nedir? Nem türleri nelerdir?
Maksimum nem, Mutlak nem, Bağıl nem,
Yoğunlaşma türleri,
Yağış ve Yağış çeşitleri,
Yağış rejimleri.
Nem ve Yağış Slaytı
Boyutu: 8.3 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Yoğuşma ve Yağış Çeşitleri Slayt Yoğuşma
Yağış Şekilleri
Yağış Tipleri
Konveksiyonel Yağışlar
Orografik Yağışlar
Yoğuşma ve Yağış Çeşitleri
Boyutu: 1 Mb
Sayfa Sayısı: 24
indir
Dünya’daki İklim Tipleri Slayt Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülme nedenleri nelerdir?
Dünya’da görülen iklim tipleri
Ekvatoral, Savan, Çöl ve Muson iklimi
Akdeniz, Okyanusal, Step ve Sert karasal iklim
Yüksek dağ, Tundra ve Kutup iklimi
Dünya’daki İklim Tipleri Slaytı
Boyutu: 18.4 Mb
Sayfa Sayısı: 100
indir
Türkiye'nin İklimi Slayt Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar
Türkiye’de Nem ve Yağış
Türkiye’de Yağış Rejimi
Türkiye’de Kuraklık
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
Türkiye’nin İklimi Slaytı
Boyutu: 16.2 Mb
Sayfa Sayısı: 75
indir
Yerleşmelerin Gelişimi Slayt Yerleşme nedir?
Yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu yerler
Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler
Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler
Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler
Yerleşme ve Yerleşmenin Gelişimi Slaytı
Boyutu: 10.7 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Yerleşme Doku ve Tipleri Slayt Kırsal Yerleşmeler
Şehirsel Yerleşmeler
Mesken Tipleri
Yerleşme Planına göre kırsal yerleşmeler
Dokusuna göre kırsal yerleşmeler
Yerleşme Doku ve Tipleri Slaytı
Boyutu: 8.6 Mb
Sayfa Sayısı: 64
indir
Ülkemizde Yerleşmeler Slayt Ülkemizde yerleşmeyi etkileyen faktörler
Türkiye’de yerleşme şekilleri
Türkiye’de kır yerleşmeleri
Türkiye’de şehir yerleşmeleri
Anadolu’da yerleşme tarihi
Ülkemizde Yerleşmeler Slaytı
Boyutu: 12.6 Mb
Sayfa Sayısı: 61
indir
Bölge Kavramı ve Türleri Slayt Doğal özelliklerine göre bölgeler
Beşeri özelliklerine göre bölgeler
Ekonomik özelliklerine göre bölgeler
İşlevsel özelliklerine göre bölgeler
Bölge sınırları
Bölge Kavramı ve Türleri Slaytı
Boyutu: 17.6 Mb
Sayfa Sayısı: 69
indir10. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Dünya’nın Tektonik Oluşumu Slayt Dünya’nın İç Yapısı
Dünya’nın Katmanları
Levha Tektoniği
Kıtaların Kayma Teorisi
Dünya’nın Tektonik Oluşumu Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Jeolojik Zamanlar Slayt Jeolojik Zamanlar
Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Jeolojik Zamanlar ve Türkiye’nin Jeolojik Oluşumu Slaytı
Boyutu: 7.3 Mb
Sayfa Sayısı: 28
indir
İç Kuvvetler Slaytı Epirojenez
Orojenez
Volkanizma
Deprem
İç Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 10.4 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
Kayaçlar Slayt Kayaç
Magmatik Kayaçlar
Tortul Kayaçlar
Başkalaşım Kayaçları
Kayaçların Yeryüzü Şekillerinin Oluşumuna Etkisi
Kayaçlar Slaytı
Boyutu: 13.6 Mb
Sayfa Sayısı: 36
indir
Türkiye'de İç Kuvvetler Slaytı Türkiye’de Epirojenez
Türkiye’de Orojenez
Türkiye’de Volkanizma
Türkiye’de Deprem
Türkiye’de İç Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı Akarsular ile ilgili terimler
Akarsu Aşınım Şekilleri
Akarsu Birikim Şekilleri
Akarsu Hem Aşınım Hem Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 15.1 Mb
Sayfa Sayısı: 50
indir
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı Rüzgarlar ile ilgili terimler
Rüzgar Aşınım Şekilleri
Rüzgar Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 24
indir
Yeryüzündeki Sular Slayt Su Döngüsü
Su Kaynakları
Yerüstü Suları
Göller
Yeraltı Suları
Yeryüzündeki Sular Slayt
Boyutu: 3.9 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Toprak Örtüsü Slayt Kayaçların Ufalanma Şekilleri
Toprak Oluşumu
Toprak Oluşumunda Etkili Olan Faktörler
Toprağın Katmanları
Toprak Tipleri
Toprak Örtüsü Slayt
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 86
indir
Bitki Örtüsü Slayt Yeryüzündeki Bitki Örtüsü
Bitki Topluluklarının Dağılışı
Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
Bitki Formasyonları
.
Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 32.2 Mb
Sayfa Sayısı: 155
indir
Nüfus ve Nüfus Piramitleri Slayt Nüfusun Önemi ve Özellikleri
Nüfus Sayım Yöntemleri
Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler
Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Piramitleri
Nüfus ve Nüfus Piramitleri Slayt
Boyutu: 10.2 Mb
Sayfa Sayısı: 115
indir
Göçler Slayt Göç Olayı
Göçün Nedenleri
Tarihteki Büyük Göçler
Göçün Sonuçları
Göçün Mekansal Etkileri
Göçler Slayt
Boyutu: 17.9 Mb
Sayfa Sayısı: 80
indir
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Slayt Geçmişten Günümüze Geçim Tarzları
Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet
Gruplarına Göre Dağılımı
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Slayt
Boyutu: 8.6 Mb
Sayfa Sayısı: 57
indir
Türkiye'nin Coğrafi Konumu Slayt Türkiye’nin Konumu
Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri
Türkiye’nin Uç Noktaları
Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri
Türkiye’nin Konumu neden bu kadar önemli?
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 50
indir
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt Türkiye’nin Dağları
Türkiye’nin Platoları
Türkiye’nin Ovaları
Türkiye’de İç Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt
Boyutu: 28 Mb
Sayfa Sayısı: 145
indir
Türkiye'nin Dağları Slayt Türkiye’nin Dağları
Kıvrım Dağlarımız
Kırıklı Dağlarımız
Volkanik Dağlarımız
Üzerinde Buzul Bulunan Dağlarımız
Türkiye’nin Dağları Slayt
Boyutu: 2.3 Mb
Sayfa Sayısı: 30
indir
Türkiye'nin iklimi Slayt Türkiye’nin İklimini Hangi Faktörler Etkiler?
İklim Elemanları Türkiye’de Hangi Özelliklere Sahiptir?
Türkiye’de Sıcaklık
Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
Türkiye’nin iklimi Slayt
Boyutu: 16 Mb
Sayfa Sayısı: 80
indir
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt Türkiye’deki zonal topraklar
Türkiye’deki intrazonal topraklar
Türkiye’deki azonal topraklar
Türkiye’de toprak kullanımı
Türkiye’de toprak erozyonu
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt
Boyutu: 13.4 Mb
Sayfa Sayısı: 74
indir
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Slayt Türkiye’deki Endemik Bitkiler
Türkiye’deki Ağaç Formasyonları
Türkiye’de Ormanların Dağılışı
Türkiye’deki Çalı Formasyonları
Türkiye’de Ot Formasyonları
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 21.1 Mb
Sayfa Sayısı: 81
indir
Türkiye'nin Su Kaynakları Slayt Türkiye’nin Akarsuları
Türkiye’nin Gölleri
Türkiye’nin Denizleri
Yeraltı Sularımız ve Kaynaklarımız
Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri
Türkiye’nin Su Kaynakları Slayt
Boyutu: 18.7 Mb
Sayfa Sayısı: 100
indir
Türkiye'de Yerleşme Slayt Türkiye’de Yerleşme ve Nüfusu etkileyen etmenler
Türkiye’de yerleşme şekilleri
Türkiye’de kır yerleşmeleri
Türkiye’de köy altı yerleşmeleri
Türkiye’de şehir yerleşmeleri
Türkiye’de Yerleşme Slaytı
Boyutu: 21.1 Mb
Sayfa Sayısı: 72
indir
Türkiye Nüfusunun Özellikleri Slayt Türkiye’de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı
Türkiye’de nüfusun cinsiyete göre dağılımı
Türkiye’de nüfusun faaliyet kollarına dağılımı
Türkiye’de nüfusun eğitim durumu
Türkiye’de nüfusun kır ve kente dağılımı
Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Slayt
Boyutu: 15.4 Mb
Sayfa Sayısı: 92
indir
Türkiye’de Göçler Slayt Türkiye’de göçün nedenleri
Türkiye’de iç göçler
Türkiye’de dış göçler
Türkiye’de beyin göçü
Türkiye’de Göçler Slayt
Boyutu: 10.2 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım Slayt Küresel Ulaşım Hatları
Dünya’daki Boğazlar ve Kanallar
Dünya Hava Yolu Trafiği
Dünya Demir Yolu Ulaşım Ağı
Dünya Kara Yolu Ulaşım Ağı
Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım Slayt
Boyutu: 14.9 Mb
Sayfa Sayısı: 99
indir

11. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Biyoçeşitlilik Slayt Biyoçeşitlilik,
Biyom, Habitat, Flora, Fauna
Populasyon ve Adaptasyon,
Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Etmenler.
Biyoçeşitlilik Slaytı 2018
Boyutu: 13.3 Mb
Sayfa Sayısı: 54
indir
Biyomlar Slayt Karasal Biyomlar
Su Biyomları
Karasal Biyomların Yeryüzüne Dağılışı
Biyomlarla ilgili çıkmış sorular.
Biyomlar Slaytı 2018
Boyutu: 12.8 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Ekosistem ve Madde Döngüsü Slayt Ekosistemlerin İşleyişi
Enerji Akışı
Besin Zinciri
Enerji Piramidi
Madde Döngüleri
Ekosistem, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Slaytı
Boyutu: 8.9 Mb
Sayfa Sayısı: 56
indir
Su Ekosistemleri Slayt Su Ekosistemleri
Denizsel Su Ekosistemleri
Karasal Su Ekosistemleri
Su Ekosistemleri Slaytı
Boyutu: 13.5 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Ülkelerin Nüfus Politikaları Slayt Japonya’da Nüfus Politikaları
Rusya’da Nüfus Politikaları
Hindistan’da Nüfus Politikaları
Endonezya’da Nüfus Politikaları
Çin’de Nüfus Politikaları
Ülkelerin Nüfus Politikaları Slaytı
Boyutu: 7.4 Mb
Sayfa Sayısı: 49
indir
Türkiye'nin Nüfus Politikaları Slayt Türkiye’nin Nüfus Politikaları
Nüfus Politikalarının Uygulandığı Dönemler
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’nin Nüfus Politikaları Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 30
indir
Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Slaytı Yıllara Göre Nüfus Miktarı
Yaş Gruplarına Göre Yaş Oranları
Türkiye’nin 2040 ve 2080 Nüfus Piramitleri
Cinsiyete Göre Nüfus Miktarı
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 31
indir
Şehirlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları Slaytı Şehirlerin Gelişimi
Şehirlerin Fonksiyonları
Şehirler ve Etki Alanları
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Şehirlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları Slaytı
Boyutu: 9.1 Mb
Sayfa Sayısı: 47
indir
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Slayt Üretim, Dağıtım ve Tüketim
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkisi
Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi
Doğal Kaynak nedir ve Nasıl Sınıflandırılır
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Kalkınma
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Slayt
Boyutu: 6.5 Mb
Sayfa Sayısı: 77
indir
Mekansal Bir Sentez Türkiye Slayt Medeniyetler Merkezi Anadolu,
Türkiye’de Arazi Kullanımı,
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı,
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler,
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
Mekansal Bir Sentez Türkiye Slayt
Boyutu: 7.4 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri Slayt Türkiye Topraklarından Yararlanma
Tarımı Etkileyen Faktörler
Tarımda Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Türkiye’nin Dünyada Lider Olduğu Tarım Ürünleri
Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi
Türkiye’nin Tarım Ürünleri Slayt
Boyutu: 18 Mb
Sayfa Sayısı: 110
indir
Türkiye’de Hayvancılık Slayt Hayvancılığın Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler
Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan Türleri
Mera Hayvancılığı
Ahır ve Besi Hayvancılığı
Kümes Hayvancılığı
Türkiye’de Hayvancılık Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 58
indir
Türkiye’nin Madenleri Slayt Türkiye’de Madenler
Ülkemizde Madenciliğin Tarihçesi
Türkiye Maden Yatakları
Başlıca Madenlerimiz
Madenlerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Türkiye’nin Madenleri Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 62
indir
Türkiye'nin Enerji Kaynakları Slayt Türkiye’nin Enerji Kaynakları
Yenilenebilen Enerji Kaynakları
Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
Bazı Koşullarda Yenilenebilen Enerji Kaynakları
.
Türkiye’nin Enerji Kaynakları Slayt
Boyutu: 9.2 Mb
Sayfa Sayısı: 70
indir
Türkiye’de Sanayi Slayt Sanayinin kurulabilmesi için gereken şartlar
Türkiye’nin sanayi kuruluşları
Sanayinin yoğunlaştığı iller
Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
Türkiye’de hizmet sektörünün ekonomik kalkınmaya etkisi
Türkiye’de Sanayi Slayt
Boyutu: 13.1 Mb
Sayfa Sayısı: 76
indir
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt Türkiye’de Görülen Doğal Afetler
Türkiye’de Depremler
Türkiye’de Sel ve Taşkınlar
Türkiye’de Heyelanlar
Türkiye’de Orman Yangınları
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt
Boyutu: 7.4 Mb
Sayfa Sayısı: 66
indir
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Slayt Kültür bölgeleri
Kültürü oluşturan unsurlar
Dünya kültür bölgeleri
Türk kültürü
Türk kültürünün genel özellikleri
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Slaytı
Boyutu: 9.6 Mb
Sayfa Sayısı: 38
indir
Küresel ticaret Slayt Ticaret nedir?
Ticaretin unsurları
Dünya’nın önemli hammadde alanları
Dünya’nın önemli üretim alanları
Dünya’nın önemli pazar alanları
Küresel Ticaret Slaytı
Boyutu: 4.9 Mb
Sayfa Sayısı: 33
indir
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm Slayt İnsanları Turizme Yönelten Sebepler
Turizmin Ekonomik Etkileri
Turizmin Sosyal Etkileri
Turizmin Siyasi Etkileri
Turizm Türleri
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm Slaytı
Boyutu: 13,7 Mb
Sayfa Sayısı: 65
indir
Dünya'nın Yedi Harikası Slayt Dünya’nın 7 Harikası
Zeus Heykeli, Rodos Heykeli
Keops Piramidi, Artemis Tapınağı
İskenderiye Feneri, Halikarnas Mozolesi
Babil’in Asma Bahçeleri
Dünya’nın Yedi Harikası Slaytı
Boyutu: 6,7 Mb
Sayfa Sayısı: 46
indir
Almanya Slayt Almanya’nın bilgi kartı
Almanya’nın doğal özellikleri
Almanya’nın beşeri özellikleri
Almanya’nın ekonomik özellikleri
Almanya Slaytı
Boyutu: 8,4 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
İngiltere Slayt İngiltere’nin bilgi kartı
İngiltere’nin doğal özellikleri
İngiltere’de sanayileşme süreci
Sanayinin Doğduğu ülke İngiltere Slayt
Boyutu: 7.5 Mb
Sayfa Sayısı: 44
indir
Farklı Ülkelerde Tarım Ekonomi İlişkisi Slayt Ekstansif Tarım
İntansif Tarım
Belçika’da Tarım ve Ekonomi
Lesotho’da Tarım ve Ekonomi
Belçika’da ve Lesotho’da Hayvancılık
Farklı Ülkelerde Tarım Ekonomi İlişkisi Slaytı
Boyutu: 4.7 Mb
Sayfa Sayısı: 38
indir
Küresel ve Bölgesel Örgütler Slayt Uluslararası Örgütler
Bölgesel Örgütler
Küresel Örgütler
Türkiye’nin Üyesi Olduğu Örgütler
.
Küresel ve Bölgesel Örgütler Slayt
Boyutu: 5.5 Mb
Sayfa Sayısı: 47
indir
Doğal Kaynakların Tarihsel Serüveni Slayt Doğal Kaynakların Tarihsel Serüveni
Taşlar, Madenler, Toprak,
Hayvanlar, Ormanlar, Su,
Hava ve Rüzgar, Fosil Yakıtlar,
Güneş ve Yerşekilleri
Doğal Kaynakların Tarihsel Serüveni Slaytı
Boyutu: 11.3 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Doğal Kaynaklar ve Tükenebilirlik Slayt Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar
Yenilenebilir Doğal Kaynaklar
Doğal Kaynaklar ve Tükenebilirlik Slaytı
Boyutu: 9.9 Mb
Sayfa Sayısı: 52
indir
Doğal Kaynakların Kullanımı Slayt Doğal Kaynakların Kullanımındaki Farklılığın Nedenleri
Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Sonuçları
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre Duyarlılığı
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre Planlaması
Etkili Arazi Kullanımı
Doğal Kaynakların Kullanımı Slaytı
Boyutu: 15.7 Mb
Sayfa Sayısı: 80
indir

12. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Doğanın Ekstremleri Slayt Ekstrem Olaylar ve Etkileri
Klimatolojik Kökenli Ekstrem Olaylar
Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Ekstrem Olaylar
Hidrolik Kökenli Ekstrem Olaylar
.
Doğanın Ekstremleri Slayt 
Boyutu: 41 Mb
Sayfa Sayısı: 106
indir
Küresel İklim Değişimi Slayt Doğa ve Değişim
Küresel İklim Değişimi
Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
Küresel İklim Değişimi ile Mücadele
Küresel iklim Değişimi Slaytı
Boyutu: 23.5 Mb
Sayfa Sayısı: 25
indir
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Slayt Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
Geleceğin Dünyası
Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Slaytı
Boyutu: 52.2 Mb
Sayfa Sayısı: 50
indir
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Slaytı İşlevsel Yönetim Bölgeleri
İşlevsel Hizmet Bölgeleri
İşlevsel İstatistik Bölgeleri
İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Slaytı
Boyutu: 6.4 Mb
Sayfa Sayısı: 27
indir
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Slaytı Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkisi
Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Slaytı
Boyutu: 40.7 Mb
Sayfa Sayısı: 54
indir
İlk Kültür Merkezleri Slayt Medeniyetlerin Doğuşu
İklimin Medeniyetlerin Doğuşuna Etkisi
İlk Kültür Merkezleri
Mezopotamya Medeniyetleri
Mısır Medeniyeti
İlk Kültür Merkezleri Slayt
Boyutu: 26 Mb
Sayfa Sayısı: 112
indir
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Slayt Türkiye’de Nüfusun Gelişimi
Türkiye’de Nüfus Artışının Nedenleri
Türkiye’de Nüfusun Dağılışına Etki Eden Faktörler
Türkiye’de Nüfusun Bölgesel Dağılışı
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Slayt
Boyutu: 1 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir
Gelişmemiş Bir Ülke Nijerya Slayt Nijerya’nın Kimlik Bilgileri
Nijerya’nın Konumu
Nijerya’nın İklimi ve Bitki Örtüsü
Nijerya’nın Nüfusu
Nijerya’nın Ekonomisi
Gelişmemiş Bir Ülke Nijerya Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
İnsan ve Doğa Etkileşimi Slayt Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi
Doğal Sistemlerdeki Olası Değişimler
İnsanın Doğadaki Serüveni
Manş Tüneli
Kalifornia’daki Central Valley Projesi
İnsan ve Doğa Etkileşimi Slayt
Boyutu: 19.8 Mb
Sayfa Sayısı: 60
indir