Coğrafya Slayt Arşivi

 

9. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Doğa ve İnsan Slayt Doğa ve İnsan Etkileşimi
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
Coğrafyanın tanımı, önemi ve gelişimi
Coğrafyaya katkı sunan bilim insanları
Coğrafyanın ilkeleri
Coğrafya, Doğa ve İnsan Slayt
Boyutu: 4.7 Mb
Sayfa Sayısı: 86
indir
Coğrafi Koordinat Sistemi Slayt Coğrafi Konum
Mutlak Konum
Göreceli Konum
Ülkemizin Coğrafi Konumu
Yerel Saat Hesaplama
Coğrafi Koordinat Sistemi Slayt
Boyutu: 3.6 Mb
Sayfa Sayısı: 79
indir
Harita Bilgisi Slayt Harita Okur Yazarlığı
Projeksiyon Yöntemleri
Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması
Haritalarda Uzunluk Hesaplamaları
Harita Bilgisi Slayt
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 150
indir
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Slayt Dünyanın Şekli ve Sonuçları,
Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları,
Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları,
Dünyanın Eksen Eğikliği,
İklim Kuşakları.
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 99
indir
Atmosfer ve Hava Olayları Slayt Atmosferdeki Gaz Oranları,
Atmosferin Etkileri,
Atmosferin Katları,
Hava Durumu ve İklim,
İklimin Etkileri.
Atmosfer ve Hava Olayları Slaytı
Boyutu: 7.9 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Bulut Çeşitleri Slayt Bulut Nedir?
Bulut Türleri
Kümülüs Bulutlar
Stratüs Bulutlar
Sirrüs Bulutlar
Bulut Oluşumu ve Bulut Çeşitleri
Boyutu: 2.7 Mb
Sayfa Sayısı: 14
indir
Yoğuşma ve Yağış Çeşitleri Slayt Yoğuşma
Yağış Şekilleri
Yağış Tipleri
Konveksiyonel Yağışlar
Orografik Yağışlar
Yoğuşma ve Yağış Çeşitleri
Boyutu: 1 Mb
Sayfa Sayısı: 24
indir

10. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Kayaçlar ve Yerşekilleri Slayt Topoğrafya ve Kayaçlar
Kayaç
Püskürük Kayaçlar
Tortul Kayaçlar
Başkalaşım Kayaçları
Kayaçlar ve Yerşekilleri Slayt
Boyutu: 13.7 Mb
Sayfa Sayısı: 96
indir
Yeryüzündeki Sular Slayt Su Döngüsü
Su Kaynakları
Yerüstü Suları
Göller
Yeraltı Suları
Yeryüzündeki Sular Slayt
Boyutu: 3.9 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Toprak Örtüsü Slayt Kayaçların Ufalanma Şekilleri
Toprak Oluşumu
Toprak Oluşumunda Etkili Olan Faktörler
Toprağın Katmanları
Toprak Tipleri
Toprak Örtüsü Slayt
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 86
indir
Bitki Örtüsü Slayt Yeryüzündeki Bitki Örtüsü
Bitki Topluluklarının Dağılışı
Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
Bitki Formasyonları
.
Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 32.2 Mb
Sayfa Sayısı: 155
indir
Nüfus ve Nüfus Piramitleri Slayt Nüfusun Önemi ve Özellikleri
Nüfus Sayım Yöntemleri
Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler
Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Piramitleri
Nüfus ve Nüfus Piramitleri Slayt
Boyutu: 10.2 Mb
Sayfa Sayısı: 115
indir
Göçler Slayt Göç Olayı
Göçün Nedenleri
Tarihteki Büyük Göçler
Göçün Sonuçları
Göçün Mekansal Etkileri
Göçler Slayt
Boyutu: 17.9 Mb
Sayfa Sayısı: 80
indir
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Slayt Geçmişten Günümüze Geçim Tarzları
Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet
Gruplarına Göre Dağılımı
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Slayt
Boyutu: 8.6 Mb
Sayfa Sayısı: 57
indir
Türkiye'nin Coğrafi Konumu Slayt Türkiye’nin Konumu
Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri
Türkiye’nin Uç Noktaları
Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri
Türkiye’nin Konumu neden bu kadar önemli?
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 50
indir
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt Türkiye’nin Dağları
Türkiye’nin Platoları
Türkiye’nin Ovaları
Türkiye’de İç Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt
Boyutu: 28 Mb
Sayfa Sayısı: 145
indir
Türkiye'nin Dağları Slayt Türkiye’nin Dağları
Kıvrım Dağlarımız
Kırıklı Dağlarımız
Volkanik Dağlarımız
Üzerinde Buzul Bulunan Dağlarımız
Türkiye’nin Dağları Slayt
Boyutu: 2.3 Mb
Sayfa Sayısı: 30
indir
Türkiye'nin Su Kaynakları Slayt Türkiye’nin Akarsuları
Türkiye’nin Gölleri
Türkiye’nin Denizleri
Yeraltı Sularımız ve Kaynaklarımız
Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri
Türkiye’nin Su Kaynakları Slayt
Boyutu: 9.7 Mb
Sayfa Sayısı: 72
indir
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Slayt Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Yerleşmelerin Özellikleri
Türkiye’de Yerleşmeler
Türkiye Nüfusunun Özellikleri
Türkiye’de Göçler
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Slayt
Boyutu: 10.3 Mb
Sayfa Sayısı: 97
indir
Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım Slayt Küresel Ulaşım Hatları
Dünya’daki Boğazlar ve Kanallar
Dünya Hava Yolu Trafiği
Dünya Demir Yolu Ulaşım Ağı
Dünya Kara Yolu Ulaşım Ağı
Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım Slayt
Boyutu: 14.9 Mb
Sayfa Sayısı: 99
indir

11. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Ekosistem ve Madde Döngüsü Slayt Ekosistem ve Madde Döngüsü
Biyoçeşitlilik
Biyomlar
Ekosistemlerin İşleyişi
Su Ekosistemleri
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 100
indir
Nüfus Politikaları ve Şehirler Slayt Nüfus
Nüfus Politikaları ve Şehirler
Ülkelerin Nüfus Politikaları
Şehirler ve Etki Alanları
Tarihsel Süreçte Şehirlerin Değişimi
Nüfus Politikaları ve Şehirler Slayt
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 126
indir
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Slayt Üretim, Dağıtım ve Tüketim
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkisi
Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi
Doğal Kaynak nedir ve Nasıl Sınıflandırılır
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Kalkınma
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Slayt
Boyutu: 6.5 Mb
Sayfa Sayısı: 77
indir
Mekansal Bir Sentez Türkiye Slayt Medeniyetler Merkezi Anadolu,
Türkiye’de Arazi Kullanımı,
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı,
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler,
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
Mekansal Bir Sentez Türkiye Slayt
Boyutu: 7.4 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri Slayt Türkiye Topraklarından Yararlanma
Tarımı Etkileyen Faktörler
Tarımda Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Türkiye’nin Dünyada Lider Olduğu Tarım Ürünleri
Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi
Türkiye’nin Tarım Ürünleri Slayt
Boyutu: 18 Mb
Sayfa Sayısı: 110
indir
Türkiye’de Hayvancılık Slayt Hayvancılığın Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler
Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan Türleri
Mera Hayvancılığı
Ahır ve Besi Hayvancılığı
Kümes Hayvancılığı
Türkiye’de Hayvancılık Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 58
indir
Türkiye’nin Madenleri Slayt Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Ülkemizde Madenciliğin Tarihçesi
Türkiye Maden Yatakları
Başlıca Madenlerimiz
Madenlerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Türkiye’nin Madenleri Slayt
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 26
indir
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Slayt Türkiye’nin Enerji Kaynakları
Yenilenebilen Enerji Kaynakları
Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
Bazı Koşullarda Yenilenebilen Enerji Kaynakları
.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Slayt
Boyutu: 3.7 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt Türkiye’de Görülen Doğal Afetler
Türkiye’de Depremler
Türkiye’de Sel ve Taşkınlar
Türkiye’de Heyelanlar
Türkiye’de Orman Yangınları
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm Slayt İnsanları Turizme Yönelten Sebepler
Turizmin Ekonomik Etkileri
Turizmin Sosyal Etkileri
Turizmin Siyasi Etkileri
Turizm Türleri
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm Slayt
Boyutu: 4 Mb
Sayfa Sayısı: 20
indir
Küresel ve Bölgesel Örgütler Slayt Uluslararası Örgütler
Bölgesel Örgütler
Küresel Örgütler
Türkiye’nin Üyesi Olduğu Örgütler
.
Küresel ve Bölgesel Örgütler Slayt
Boyutu: 2 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir

12. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Doğanın Ekstremleri Slayt Ekstrem Olaylar ve Etkileri
Klimatolojik Kökenli Ekstrem Olaylar
Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Ekstrem Olaylar
Hidrolik Kökenli Ekstrem Olaylar
.
Doğanın Ekstremleri Slayt
Boyutu: 41 Mb
Sayfa Sayısı: 106
indir
İlk Kültür Merkezleri Slayt Medeniyetlerin Doğuşu
İklimin Medeniyetlerin Doğuşuna Etkisi
İlk Kültür Merkezleri
Mezopotamya Medeniyetleri
Mısır Medeniyeti
İlk Kültür Merkezleri Slayt
Boyutu: 26 Mb
Sayfa Sayısı: 112
indir
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Slayt Türkiye’de Nüfusun Gelişimi
Türkiye’de Nüfus Artışının Nedenleri
Türkiye’de Nüfusun Dağılışına Etki Eden Faktörler
Türkiye’de Nüfusun Bölgesel Dağılışı
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Slayt
Boyutu: 1 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir
Gelişmemiş Bir Ülke Nijerya Slayt Nijerya’nın Kimlik Bilgileri
Nijerya’nın Konumu
Nijerya’nın İklimi ve Bitki Örtüsü
Nijerya’nın Nüfusu
Nijerya’nın Ekonomisi
Gelişmemiş Bir Ülke Nijerya Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
İnsan ve Doğa Etkileşimi Slayt Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi
Doğal Sistemlerdeki Olası Değişimler
İnsanın Doğadaki Serüveni
Manş Tüneli
Kalifornia’daki Central Valley Projesi
İnsan ve Doğa Etkileşimi Slayt
Boyutu: 19.8 Mb
Sayfa Sayısı: 60
indir