Anasayfa Coğrafya Slayt Arşivi
Yazar: ByGeo
Slayt Arşivimiz

 

9. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Doğa ve İnsan Etkileşimi Slayt Doğayı oluşturan ortamlar,
Doğal ve beşeri ortam kavramları,
Doğa ve insan etkileşimine ait örnekler.
Doğa ve İnsan Etkileşimi Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir
Coğrafya'nın bölümleri Slayt Coğrafya’nın tanımı,
Coğrafya’nın bölümleri,
Fiziki ve beşeri coğrafya,
Coğrafya’nın beş temel unsuru.
Coğrafya’nın Bölümleri Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 35
indir
Coğrafya'nın Tarihi Gelişimi Slayt İlk Çağ’da Coğrafya
Orta Çağ’da Coğrafya
Yeni Çağ’da Coğrafya
Yakın Çağ’da Coğrafya
Coğrafya’nın Tarihi Gelişimi Slaytı
Boyutu: 9
Sayfa Sayısı: 26
indir
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt Dünyanın Şekli ve Sonuçları,
Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları,
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareketi Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Mevsimler Slayt Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
Dünyanın Eksen Eğikliği
Mevsimlerin Özellikleri
İklim Kuşakları
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Dünya’nın Yıllık Hareketi Slayt
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 81
indir
Koordinat Sistemi ve Konum Slaytı Coğrafi Koordinat Sistemi
Mutlak Konum
Paralel
Meridyen
Göreceli Konum
Koordinat Sistemi Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Yerel Saat Hesaplamaları Slaytı Yerel Saat nedir?
Ulusal Saat
Uluslararası Saat Dilimleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Yerel Saat Hesaplamaları Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Slaytı Türkiye’nin Konumu
Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri
Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
Harita Bilgisi Slayt Harita Okuryazarlığı,
Projeksiyon Yöntemleri,
Harita Elemanları,
Ölçek ve Ölçek Çeşitleri,
Harita Çeşitleri
Harita Bilgisi Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Slaytı Ölçek nedir? Ölçek türleri
Ölçeklerin dönüştürülmesi
Haritalarda uzunluk hesaplama
Haritalarda alan hesaplama
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Slaytı
Boyutu: 3 Mb
Sayfa Sayısı: 35
indir
izohipsler Slaytı İzohips nedir?
İzohipslerin özellikleri nelerdir?
İzohipslerde profil çıkarma
Eğim hesaplama
Konu ile ilgili çıkmış sorular
İzohipsler Slaytı
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 65
indir
Atmosfer ve Hava Olayları Slayt Atmosferdeki Gaz Oranları,
Atmosferin Etkileri,
Atmosferin Katları,
Hava Durumu ve İklim,
İklimin Etkileri
Atmosferin Katmanları Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 38
indir
Atmosfer ve Hava Olayları Slayt Hava durumu ve iklim
İklimin etkileri
Meteorolojik gözlem
Hava Durumu ve İklim Slayt
Boyutu: 4 Mb
Sayfa Sayısı: 25
indir
Sıcaklık Slayt Sıcaklık ve Isı nedir?
Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler,
İzoterm haritaları,
Dünya Ocak Ayı İndirgenmiş Ortalama Sıcaklık Haritası,
Dünya Temmuz Ayı İndirgenmiş Ortalama Sıcaklık Haritası
Sıcaklık Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 61
indir
Basınç Slayt Basıncı Etkileyen Faktörler,
Basınç Merkezlerinin Genel Özellikleri,
Yeryüzündeki Basınç Dağılımı,
Dünya Ocak Ayı Ortalama Basınç Haritası,
Dünya Temmuz Ayı Ortalama Basınç Haritası.
Basınç Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Rüzgarlar Slayt Rüzgarın Hızını Etkileyen Faktörler,
Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler,
Sürekli Rüzgarlar,
Mevsimlik Rüzgarlar,
Yerel Rüzgarlar.
Rüzgarlar Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Nem ve Yağış Slayt Nem nedir? Nem türleri nelerdir?
Maksimum nem, Mutlak nem, Bağıl nem,
Yoğunlaşma türleri,
Yağış ve Yağış çeşitleri,
Yağış rejimleri.
Nem ve Yağış Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 50
indir
Dünya’daki İklim Tipleri Slayt Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülme nedenleri nelerdir?
Dünya’da görülen iklim tipleri
Ekvatoral, Savan, Çöl ve Muson iklimi
Akdeniz, Okyanusal, Step ve Sert karasal iklim
Yüksek dağ, Tundra ve Kutup iklimi
Dünya’daki İklim Tipleri Slaytı
Boyutu: 18 Mb
Sayfa Sayısı: 72
indir
Türkiye'nin İklimi Slayt Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar
Türkiye’de Nem ve Yağış
Türkiye’de Yağış Rejimi
Türkiye’de Kuraklık
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
Türkiye’nin İklimi Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 54
indir
Yerleşmelerin Gelişimi Slayt Yerleşme nedir?
Yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu yerler
Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler
Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler
Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler
Yerleşmelerin Gelişimi Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Yerleşme Doku ve Tipleri Slayt Kırsal Yerleşmeler
Şehirsel Yerleşmeler
Mesken Tipleri
Yerleşme Planına göre kırsal yerleşmeler
Dokusuna göre kırsal yerleşmeler
Yerleşme Doku ve Tipleri Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Ülkemizde Yerleşmeler Slayt Türkiye’de yerleşmeyi etkileyen faktörler
Anadolu’da yerleşme tarihi
Ülkemizde idari birimler
Türkiye’de sakin şehirler
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’de Yerleşmeler Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Bölge Kavramı ve Türleri Slayt Doğal özelliklerine göre bölgeler
Beşeri özelliklerine göre bölgeler
Ekonomik özelliklerine göre bölgeler
İşlevsel özelliklerine göre bölgeler
Bölge sınırları
Bölge Kavramı ve Türleri Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 74
indir
Doğal Çevre ve İnsan Slaytı İnsan Doğa ilişkisi
Doğanın Emrinde miyiz?
İnsanların Doğayı Kullanma Biçimleri
İnsanın Doğal Çevrede Yaptıklarının Sonuçları
Doğal Çevre ve İnsan Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 39
indir10. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Dünya’nın Tektonik Oluşumu Slayt Dünya’nın İç Yapısı
Dünya’nın Katmanları
Levha Tektoniği
Kıtaların Kayma Teorisi
Dünya’nın Tektonik Oluşumu Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 47
indir
Jeolojik Zamanlar Slayt Jeolojik Zamanlar
Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Jeolojik Zamanlar ve Türkiye’nin Jeolojik Oluşumu Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 30
indir
İç Kuvvetler Slaytı Epirojenez
Orojenez
Volkanizma
Deprem
İç Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 47
indir
Kayaçlar Slayt Kayaç
Magmatik Kayaçlar
Tortul Kayaçlar
Başkalaşım Kayaçları
Kayaçların Yeryüzü Şekillerinin Oluşumuna Etkisi
Kayaçlar Slaytı
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 43
indir
Türkiye'de İç Kuvvetler Slaytı Türkiye’de Epirojenez
Türkiye’de Orojenez
Türkiye’de Volkanizma
Türkiye’de Deprem
Türkiye’de İç Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 16 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı Akarsular ile ilgili terimler
Akarsu Aşınım Şekilleri
Akarsu Birikim Şekilleri
Akarsu Hem Aşınım Hem Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 16 Mb
Sayfa Sayısı: 53
indir
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı Rüzgarlar ile ilgili terimler
Rüzgar Aşınım Şekilleri
Rüzgar Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 28
indir
Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri Slayt Karstik arazi ile ilgili terimler
Karstik Aşınım Şekilleri
Karstik Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 31
indir
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slayt Buzullar ile ilgili terimler
Buzul Aşınım Şekilleri
Buzul Birikim Şekilleri
Konu ile ilgili örnek sorular
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 35
indir
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slayt Konu ile ilgili terimler
Dalga ve Akıntıların oluşturduğu Aşınım Şekilleri
Dalga ve Akıntıların oluşturduğu Birikim Şekilleri
Konuyla ilgili örnek sorular.
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir
Kıyı Tipleri Slayt Enine Kıyılar
Boyuna Kıyılar
Limanlı Kıyılar
Dalmaçya Tipi Kıyılar
Ria Tipi Kıyılar
Kıyı Tipleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 27
indir
Türkiye'de Dış Kuvvetler Slaytı Türkiye’de Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Buzulların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Karstik arazide oluşan yer şekilleri
Türkiye’de Dalga ve Akıntıların oluşturduğu yer şekilleri
Türkiye’de Dış Kuvvetler Slaytı
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt Türkiye’nin Dağları
Türkiye’nin Platoları
Türkiye’nin Ovaları
Türkiye’nin Yer Şekilleri Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 46
indir
Yeryüzündeki Sular Slayt Su Döngüsü
Okyanuslar
Denizler
Göller
Yeraltı Suları
Yeryüzündeki Su Kaynakları Slayt
Boyutu: 17 Mb
Sayfa Sayısı: 51
indir
Türkiye'nin Su Kaynakları Slayt Türkiye’nin Akarsuları
Türkiye’nin Gölleri
Türkiye’nin Denizleri
Yeraltı Sularımız ve Kaynaklarımız
Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri
Türkiye’nin Su Kaynakları Slayt
Boyutu: 21 Mb
Sayfa Sayısı: 92
indir
Toprak Örtüsü Slayt Kayaçların Ufalanma Şekilleri
Toprak Oluşumu
Toprak Oluşumunda Etkili Olan Faktörler
Toprağın Katmanları
Toprak Tipleri
Toprak Örtüsü Slayt
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Says6ı: 61
indir
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt Türkiye’deki zonal topraklar
Türkiye’deki intrazonal topraklar
Türkiye’deki azonal topraklar
Türkiye’de toprak kullanımı
Türkiye’de toprak erozyonu
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir
Türkiye’nin Toprak Tipleri Slayt Toprağın Tarımda Kullanılması
Toprağın Hayvancılıkta Kullanılması
Toprağın Ormancılıkta Kullanılması
Toprağın Sanayide Kullanılması
Türkiye’de Toprak Erozyonu
Türkiye’de Toprak Kullanımı Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 23
indir
Bitki Örtüsü Slayt Yeryüzündeki Bitki Örtüsü
Bitki Topluluklarının Dağılışı
Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
Bitki Formasyonları
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 13 Mb
Sayfa Sayısı: 64
indir
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Slayt Türkiye’deki Endemik Bitkiler
Türkiye’deki Ağaç Formasyonları
Türkiye’de Ormanların Dağılışı
Türkiye’deki Çalı Formasyonları
Türkiye’de Ot Formasyonları
Türkiye’nin Bitki Örtüsü Slayt
Boyutu: 20 Mb
Sayfa Sayısı: 57
indir
Nüfusun Özellikleri ve Nüfus Sayımları Slayt Nüfus nedir?
Nüfus sayımı nedir?
Nüfusun özellikleri
Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi
Nüfusun Özellikleri ve Önemi Slayt
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Nüfusun Özellikleri ve Nüfus Sayımları Slayt Dünya nüfusundaki sıçramalar
Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi
Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi Slayt
Boyutu: 3 Mb
Sayfa Sayısı: 19
indir
Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı Slayt Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler
Dünya’da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Faktörler
Dünya’da nüfusun yoğun ve seyrek olduğu yerler
Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Nüfus Piramitleri Slayt Nüfus Piramitlerinde yaş grupları
Nüfus Piramitlerinden hangi bilgiler bulunabilir?
Gelişmemiş ülke nüfus piramidi
Gelişmekte olan ülke nüfus piramidi
Gelişmiş ülke nüfus piramidi
Nüfus Piramitleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Türkiye Nüfusunun Özellikleri Slayt Türkiye’de nüfusun değişimi
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen etmenler
Türkiye’de nüfus yoğunluğu
Türkiye’de nüfusun yapısal özellikleri
Türkiye’de nüfus artışını etkileyen etmenler
Türkiye Nüfusunun Özellikleri Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 52
indir
Göçler Slayt Göç Olayı
Göçün Nedenleri
Tarihteki Büyük Göçler
Göç Türleri
Göçün Sonuçları
Göçler ve Nedenleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 36
indir
Türkiye’de Göçler Slayt Türkiye’de iç göçler
Türkiye’de dış göçler
Türkiye’de beyin göçü
Türkiye’de göçün mekansal etkileri
Türkiye’de Göçler Slayt
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Slayt Birincil Ekonomik Faaliyetler (Tarım Sektörü)
İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi Sektörü)
Üçüncül Ekonomik Faaliyetler (Hizmet Sektörü)
Dördüncül Ekonomik Faaliyetler
Beşincil Ekonomik Faaliyetler
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Küresel Ulaşım Hatları Slayt Küresel Ulaşım Hatları
Dünya’daki Boğazlar ve Kanallar
Dünya Hava Yolu Trafiği
Dünya Demir Yolu Ulaşım Ağı
Dünya Kara Yolu Ulaşım Ağı
Küresel Ulaşım Hatları Slayt
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Doğal Afetler Slayt Jeolojik afetler
Klimatik – Hidrolojik afetler
Biyolojik afetler
Sosyal afetler
Tektonik afetler
Doğal Afetler Slayt
Boyutu: 29 Mb
Sayfa Sayısı: 69
indir
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt Türkiye’de Depremler
Türkiye’de Tsunami
Türkiye’de Volkanik Faaliyetler
Türkiye’de Heyelanlar
Türkiye’de Erozyon
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt
Boyutu: 32 Mb
Sayfa Sayısı: 35
indir
Türkiye’de Doğal Afetler Slayt Depremden korunma yöntemleri
Volkanizmadan korunma yöntemleri
Tsunamiden korunma yöntemleri
Heyelandan korunma yöntemleri
Erozyondan korunma yöntemleri
Afetlerden Korunma Yöntemleri Slayt
Boyutu: 45 Mb
Sayfa Sayısı: 38
indir

11. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Biyoçeşitlilik Slayt Biyoçeşitlilik,
Biyom, Habitat, Flora, Fauna
Populasyon ve Adaptasyon,
Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Etmenler.
Biyoçeşitlilik Slaytı
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Biyomlar Slayt Karasal Biyomlar
Su Biyomları
Karasal Biyomların Yeryüzüne Dağılışı
Biyomlarla ilgili çıkmış sorular.
Biyomlar Slaytı
Boyutu: 14 Mb
Sayfa Sayısı: 58
indir
Ekosistem ve Madde Döngüsü Slayt Ekosistemlerin İşleyişi
Enerji Akışı
Besin Zinciri
Enerji Piramidi
Madde Döngüleri
Ekosistem, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 60
indir
Su Ekosistemleri Slayt Su Ekosistemleri
Denizsel Su Ekosistemleri
Karasal Su Ekosistemleri
Su Ekosistemleri Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Ülkelerin Nüfus Politikaları Slayt Japonya’da Nüfus Politikaları
Rusya’da Nüfus Politikaları
Hindistan’da Nüfus Politikaları
Endonezya’da Nüfus Politikaları
Çin’de Nüfus Politikaları
Ülkelerin Nüfus Politikaları Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 54
indir
Türkiye'nin Nüfus Politikaları Slayt Türkiye’nin Nüfus Politikaları
Nüfus Politikalarının Uygulandığı Dönemler
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’nin Nüfus Politikaları Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Slaytı Yıllara Göre Nüfus Miktarı
Yaş Gruplarına Göre Yaş Oranları
Türkiye’nin 2040 ve 2080 Nüfus Piramitleri
Cinsiyete Göre Nüfus Miktarı
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir
Şehirlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları Slaytı Şehirlerin Gelişimi
Şehirlerin Fonksiyonları
Şehirler ve Etki Alanları
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Şehirlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 55
indir
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları Slaytı Tarım Şehirlerimiz
Ticaret Şehirlerimiz
Sanayi Şehirlerimiz
Liman Şehirlerimiz
Sakin Şehirlerimiz
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 52
indir
Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Slayt Kırsal yerleşme nedir?
Dokusuna göre kır yerleşmeleri
Türkiye’deki toplu kır yerleşmeleri
Türkiye’deki dağınık kır yerleşmeleri
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Slaytı Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler,
Doğal Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi,
Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi,
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkisi,
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 56
indir
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Slayt Doğal Kaynak nedir ve Nasıl Sınıflandırılır?,
Doğal Kaynakların Kullanım Amaçları,
Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi,
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Kalkınma
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Slaytı
Boyutu: 8,2 Mb
Sayfa Sayısı: 46
indir
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Slayt Su kaynaklarımız ile ekonomi arasındaki ilişkiyi
Ormanlarımızın ekonomiye katkısını
Tarım alanlarının ekonomiye katkısını
Madenlerimizin ekonomiye katkısını
Enerji kaynaklarının ekonomiye katkısını
Konu ile ilgili çıkmış sorular
Türkiye’de Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Slayt
Boyutu: 4 Mb
Sayfa Sayısı: 23
indir
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları Slayt Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’nin Ekonomi Politikaları,
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı,
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler,
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 39
indir
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri Slayt Türkiye Topraklarından Yararlanma
Tarımı Etkileyen Faktörler
Tarımda Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Türkiye’nin Dünyada Lider Olduğu Tarım Ürünleri
Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi
Türkiye’nin Tarım Ürünleri Slayt
Boyutu: 20 Mb
Sayfa Sayısı: 86
indir
Türkiye’de Hayvancılık Slayt Hayvancılığın Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler
Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan Türleri
Mera Hayvancılığı
Ahır ve Besi Hayvancılığı
Kümes Hayvancılığı
Türkiye’de Hayvancılık Slayt
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 61
indir
Türkiye’nin Madenleri Slayt Türkiye’de Madenler
Ülkemizde Madenciliğin Tarihçesi
Türkiye Maden Yatakları
Başlıca Madenlerimiz
Madenlerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Türkiye’nin Madenleri Slayt
Boyutu: 19 Mb
Sayfa Sayısı: 44
indir
Türkiye'nin Enerji Kaynakları Slayt Türkiye’nin Enerji Kaynakları
Yenilenebilen Enerji Kaynakları
Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
Maden Kazaları
Türkiye’de madenler ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı
Türkiye’nin Enerji Kaynakları Slayt
Boyutu: 15 Mb
Sayfa Sayısı: 63
indir
Türkiye’de Sanayi Slayt Türkiye’de Sanayi Faaliyetlerinin Dağılışını Etkileyen Faktörler
Sanayinin kurulabilmesi için gereken şartlar
Türkiye’nin sanayi kuruluşları
Sanayinin yoğunlaştığı iller
Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
Türkiye’de Sanayi Slayt
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 63
indir
İlk Kültür Merkezleri Slayt Medeniyetlerin Doğuşu
İklimin Medeniyetlerin Doğuşuna Etkisi
İlk Kültür Merkezleri
Mezopotamya Medeniyetleri
Mısır Medeniyeti
İlk Kültür Merkezleri Slayt
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Slayt Kültür bölgeleri
Kültürü oluşturan unsurlar
Dünya kültür bölgeleri
Türk kültürü
Türk kültürünün genel özellikleri
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 42
indir
Medeniyetlerin Merkezi Anadolu Slayt Anadolu’nun kültürel özellikleri
Anadolu’da ilk yerleşmeler
Konu ile ilgili çıkmış sorular.
Medeniyetlerin Merkezi Anadolu Slayt
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 34
indir
Küresel ticaret Slayt Ticaret nedir?
Ticaretin unsurları
Dünya’nın önemli hammadde alanları
Dünya’nın önemli üretim alanları
Dünya’nın önemli pazar alanları
Küresel Ticaret Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 38
indir
Turizm Slayt İnsanları Turizme Yönelten Sebepler
Turizmin Ekonomik Etkileri
Turizmin Sosyal Etkileri
Turizmin Siyasi Etkileri
Turizm Türleri
Turizm Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir
Almanya Slayt Almanya’nın bilgi kartı
Almanya’nın doğal özellikleri
Almanya’nın beşeri özellikleri
Almanya’nın ekonomik özellikleri
Almanya’nın sanayileşme süreci
Almanya Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Farklı Ülkelerde Tarım Ekonomi İlişkisi Slayt Ekstansif Tarım
İntansif Tarım
Fransa’da Tarım ve Ekonomi
Somali’de Tarım ve Ekonomi
Fransa’da ve Somali’de Hayvancılık
Tarım Ekonomi İlişkisi Slaytı
Boyutu: 3 Mb
Sayfa Sayısı: 30
indir
Küresel ve Bölgesel Örgütler Slayt Uluslararası Örgütler
Bölgesel Örgütler
Küresel Örgütler
Türkiye’nin Üyesi Olduğu Örgütler
.
Küresel ve Bölgesel Örgütler Slayt
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 39
indir
Çevre Kirliliği Slayt Su kirliliği
Toprak kirliliği
Hava kirliliği
Ses kirliliği
Besin kirliliği
Çevre Kirliliği Slayt
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri Slaytı Termik santrallerin çevresel etkileri
Petrolün çevresel etkileri
Nükleer santrallerin çevresel etkileri
Hidroelektrik santrallerinin çevresel etkileri
Güneş enerji santrallerinin çevresel etkileri
Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 34
indir
Doğal Kaynaklar ve Tükenebilirlik Slayt Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar
Yenilenebilir Doğal Kaynaklar
Doğal Kaynaklar ve Tükenebilirlik Slaytı
Boyutu: 9.9 Mb
Sayfa Sayısı: 52
indir
Doğal Kaynakların Kullanımı Slayt Doğal Kaynakların Kullanımındaki Farklılığın Nedenleri
Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Sonuçları
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre Duyarlılığı
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre Planlaması
Etkili Arazi Kullanımı
Doğal Kaynakların Kullanımı Slaytı
Boyutu: 15.7 Mb
Sayfa Sayısı: 80
indir

12. SINIF COĞRAFYA SLAYT
Doğanın Ekstremleri Slayt Ekstrem Olaylar ve Etkileri
Klimatolojik Kökenli Ekstrem Olaylar
Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Ekstrem Olaylar
Hidrolik Kökenli Ekstrem Olaylar
.
Doğanın Ekstremleri Slayt 
Boyutu: 21 Mb
Sayfa Sayısı: 83
indir
Küresel İklim Değişimi Slayt Doğa ve Değişim
Küresel İklim Değişimi
Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
Küresel İklim Değişimi ile Mücadele
Küresel iklim Değişimi Slaytı
Boyutu: 17 Mb
Sayfa Sayısı: 59
indir
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Slayt Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
Geleceğin Dünyası
Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Slaytı İşlevsel Yönetim Bölgeleri
İşlevsel Hizmet Bölgeleri
İşlevsel İstatistik Bölgeleri
İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 53
indir
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Slaytı Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
Ulaşım Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı
Ticaret Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi Slaytı
Boyutu: 7 Mb
Sayfa Sayısı: 32
indir
Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Slaytı Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Kara Yolu, Demir Yolu
Hava Yolu, Deniz Yolu
Boru Hatları
Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Slaytı
Boyutu: 12 Mb
Sayfa Sayısı: 60
indir
Küresel Ticaret Slaytı Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Küresel Ticaret Slaytı
Boyutu: 4 Mb
Sayfa Sayısı: 31
indir
Küresel Ticaret Slaytı Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye’de İç ve Dış Ticaret Slaytı
Boyutu: 8 Mb
Sayfa Sayısı: 42
indir
Türkiye Turizmi Slaytı Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye’nin Kültürel Mirası
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye’nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Türkiye Turizmi Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 61
indir
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler Slaytı Asya ve Avrupa Arasındaki Bağ: İpek ve Baharat Yolları
Yeni Kıtalar ve Yeni Yollar: Coğrafi Keşifler
Satranç Tahtasında Hamleler: Sömürgecilik
Yeni Su Yolları: Kanallar
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler Slaytı
Boyutu: 11 Mb
Sayfa Sayısı: 37
indir
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Slaytı Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türkiye’nin Sahip Olduğu Jeopolitik Konumun Önemini Artıran Başlıca Unsurlar
Türk Kültürü Havzası
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Slaytı
Boyutu: 9 Mb
Sayfa Sayısı: 48
indir
Teknolojinin Kültürel ve Ekonomik Etkileri Slaytı Teknolojinin gelişimi
Teknolojinin Ekonomik ve kültürel etkileri
E-ticaret
X-Y-Z kuşakları arasındaki farklar
Teknolojinin Kültürel ve Ekonomik Etkileri Slaytı
Boyutu: 3 Mb
Sayfa Sayısı: 24
indir
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler Slaytı Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırılması
Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 45
indir
Enerji Taşımacılığı ve Türkiye Slaytı Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
Enerji Koridoru Türkiye
Türkiye’deki doğal gaz boru hatları ve projeleri
Enerji Taşımacılığı ve Türkiye Slaytı
Boyutu: 4 Mb
Sayfa Sayısı: 40
indir
Sıcak Çatışma Bölgeleri Slaytı Çatışma Bölgeleri
Suriye Krizi
Ermenistan-Azerbaycan Çatışması
Sınır Aşan Sular Sorunu
Barış Üzerine
Sıcak Çatışma Bölgeleri Slaytı
Boyutu: 5 Mb
Sayfa Sayısı: 36
indir
Doğal Çevrenin Sınırlılığı Slaytı Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Ekolojik Ayak İzi
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Doğal Çevrenin Sınırlılığı Slaytı
Boyutu: 10 Mb
Sayfa Sayısı: 41
indir
Ülkelerin Çevre Politikaları Slaytı Çevre Politikası
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları
Ülkelerin Çevre Politikaları
Çevre Sorunlarını Önlemeden Bireylere Düşen Görevler
Ülkelerin Çevre Politikaları Slaytı
Boyutu: 6 Mb
Sayfa Sayısı: 38
indir
Çevresel Örgütler ve Anlaşmalar Slaytı Uluslararası Çevre Örgütleri
Türkiye’deki Çevre Örgütleri
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
Çevresel Örgütler ve Anlaşmalar Slaytı
Boyutu: 4 Mb
Sayfa Sayısı: 29
indir

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Devamını oku

Gizlilik ve Çerez Politikası