Hava Durumu ve İklim Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Dar bir alanda etkili olan, kısa süreli ve değişken hava olayları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2İklim elemanlarına ait değerlerin ölçülerek kayıt altına alınması, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3İklim geniş bir bölge içinde hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimini tarif etmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir yerin iklim özelliğini tarif etmektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5İklim, bir yerdeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama durumdur. Hava durumu ise, bir yerdeki atmosfer olaylarının kısa süre içinde gösterdiği ortalama durumdur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki ülkelerin hangisindeki hava durumu aynı zamanda iklim özellikleri hakkında bilgi verir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6İklim özelliklerinin insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemesinin yanında insanların ekonomik faaliyetleri de bir bölgenin iklimi üzerinde etkili olabilmektedir.
Aşağıda verilen beşeri faaliyetlerden hangisi bir yerin iklim özellikleri üzerinde daha fazla etkili olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Klimatoloji bilimi hakkında;
I. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu inceler.
II. İklim elemanlarının analizini yapar.
III. Ekstrem hava olaylarını inceler.
verilenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangisi daha doğru bir tanımdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özelliklerinin sonucu olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11İklim ve hava durumu kavramları karşılaştırıldığında;
I. İklim geniş alanlar ile hava durumu ise daha dar alanlar ile ilgilidir.
II. İklim uzun süreli ortalamalar ile hava durumu ise daha kısa süreli olaylar ile ilgilidir.
III. İklim ortalamaları, hava durumu özeliklerine göre daha uzun sürede değişmektedir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Ülkemizin iç kesimlerinde gıda sanayisi genellikle tahıl tarımına dayalı olarak gelişmiş iken, Karadenizin doğu kıyılarında ise genellikle çay ve fındık tarımına bağlı olarak gelişme göstermiştir.
Bu durum üzerinde bu yerlerin hangi özellikleri daha çok etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
Buna göre bu iklim tipinin etkili olduğu bir yerde aşağıda verilenlerden hangisinin yaşanması mevsim normallerinin dışında bir durum yaşandığını gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde aşağıdaki hava olaylarından hangisinin görülme ihtimali daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir.
Buna göre Kuzey Yarım Küre’de Karasal İklim Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması iklimin genel karakteri ile uyuşmamaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: