Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket etmektedir.

Bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde olduğu düşünülürse;
I. Mevsim sürelerinin eşit olması,
II. Yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması,
III. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının değişmemesi
verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Dönencelerin ve kutup dairelerinin enlemlerinin belirlenmesinde Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açı etkili olmuştur.
Dönenceler 23° 27’ enlemlerinde ise, kutup daireleri hangi enlemlerde bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda verilen durumların hangisinin ortaya çıkması üzerinde Dünya’nın Güneş etrafında hareket etmesi etkili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Dönencelerin 30° 45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yer ekseni, yörünge düzlemine göre dik bir şekilde durmamaktadır. Bu iki düzlem arasındaki açı farkı 66° 33' dır.
Aşağıda verilenlerin hangisi bu bilgi ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Yıllık sıcaklık farklarının ortadan kalkması
II. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının sabit olması
III. Mevsim sürelerinin her iki yarım kürede eşit olması
Dünya’nın yörüngesinin elips değil de çember olması sonucunda yukarıda verilen durumlardan hangileri gerçekleşirdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Bir gözlemci, Ekvator çizgisi üzerindeki bir noktada yıl boyunca yaptığı gözlem sonucunda;
I. Güneş’in doğduğu yerin değişiklik gösterdiği,
II. Gece ve gündüz süresinin değişiklik göstermediği,
III. Gece ve gündüzün birbirini takip ettiği bilgilerine ulaşmıştır.
Bu durumlardan hangileri Dünya’nın Güneş çevresinde hareket etmesinin sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlenmesinde eksen eğikliği etkili olmuştur.
Matematik iklim kuşaklarının sınırları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucunda dönenceler ile Ekvator çizgisi arasındaki mesafenin azalması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye’de aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde Dünya’nın yıllık hareketi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13test sorusu
Haritada numaralandırılarak verilen noktalardan hangisinde cisimlerin gölge yönü öğle vaktinde daima kuzeyi gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıda coğrafi koordinat sistemi üzerinde dört farklı alan gösterilmiştir
test sorusu
Bu alanlardan hangileri Güney Yarım Küre’de Orta Kuşak içerisinde yer kaplamaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder.
Bu durum üzerinde aşağıdaki verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
I. Dünya’nın yıllık hareketi
II. Dünya’nın günlük hareket
III. Eksen eğikliği
IV. Dünya’nın şekli

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16test sorusu
Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde gece-gündüz süresi arasındaki değişim daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: