Nem ve Yağış Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki grafikte, beş merkezde aynı günde ölçülen sıcaklık değerleri ile bağıl nem oranları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Bu grafiğe göre, hangi merkezde havadaki mevcut su buharı miktarının en fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki hava akımlarından hangisinin yağış getirmesi beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıda oluşma biçimleri gösterilen yağışlardan hangisi, yeryüzünde en çok ekvatoral bölgede meydana gelir?
Coğrafya test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi, bir yerdeki bağıl nem oranının arttığına kanıt olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde ok yönünde ilerleyen bir hava kütlesinin, numaralanmış noktalardan hangisine sırasıyla en çok, hangisine en az yağış bırakması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Bağıl nem, havadaki mevcut su buharının havanın alabileceği en fazla su buharına oranıdır.
Buna göre, bağıl nem;
I. denize uzaklığın artması,
II. sıcaklık değerinin artması,
III. mutlak nem miktarının artması
etkenlerinden hangilerinin artışıyla paralellik gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7- Gündüz sis yoğunluğunun geceden az olması
- Kutup bölgelerinde yağışın az olması
- Föhn rüzgârlarının kurutucu etki yapması
Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada, taranarak numaralandırılan alanların hangisinde, yaz mevsiminde bağıl nem en yüksektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, hava kütlesinin sıcaklığı yükseldikçe taşıyabileceği nem miktarının da artacağına örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Havadaki bağıl nemin arttığı bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, atmosferdeki nemin sıcaklık üzerindeki etkisine bir örnek olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerden hangisi ile nem arasında bir ilgi kurulamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarının artmasını aşağıdakilerden hangisi ispatlamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ekvatoral bölgede yer alan Amazon ve Kongo havzaları ile Endonezya adaları her mevsim bol yağış alan yerlerdir.
Buraların bol yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Bağıl nem oranının yıl boyunca düşük olduğu bir bölgenin özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: