Ekosistemlerin İşleyişi Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Ekosistemi oluşturan unsurlar canlı ve cansız öğeler şeklinde gruplandığında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Mercan iskeletlerinin binlerce yıl boyunca belli bir bölgede toplanması sonucunda, mercan kayalıkları meydana gelir. Kaynaşan mercan iskeletleri zamanla deniz yüzeyine kadar yükselir.
Deniz yüzeyine kadar yükselmiş olan mercan kayalıkları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yağmur damlaları yere düşerken, havada asılı olarak bulunan aerosolleri yakalayarak toprağa indirmektedir.
Buna göre, toprağa inen aerosollerin azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, su ekosistemlerinin doğal sistemlerin işleyişinde etkili olduğunu göstermez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Su moleküllerinin güneş enerjisi ile yer çekiminin etkisiyle litosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki dolanımına su döngüsü adı verilir.
Buna göre, aşağıdaki iklim özelliklerini taşıyan bölgelerin hangisinde su döngüsünün daha hızlı gerçekleştiği söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Akarsuların hızı, fiziksel ve kimyasal özellikleri akarsuyun barındırdığı hayvan-türü ve sayısı üzerinde etkilidir.
test sorusu
Buna göre, haritada akarsuyun numaralandırılan yataklarının hangisinde barındırdığı hayvan türü ve sayısı en fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Canlı ve cansız ögelerden meydana gelir.
II. Mikro alanlardan biyosfere kadar çok farklı boyutlarda olabilir.
III. Ekosistemi oluşturan canlılar arasında bir ilişki yoktur.
IV. Dünya’da, kara ekosistemlerinin yayılış alanı deniz ekosistemlerininkinden fazladır.

Ekosistemle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9- Suyun sıvı halden gaz veya buhar haline dönüşmesidir.
- Su ve kaynak sularının eğim doğrultusunda akışıdır.
- Suyun bulutlardan katı ve sıvı halde yeryüzüne geri dönmesidir.
- Havadaki su buharının sıvı hale geçmesidir.

Su döngüsü ile ilgili verilen yukarıdaki tanımlar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir orman ekosisteminde bulunan;
I. ağaç,
II. kaplan,
III. akarsu,
IV. çalı
gibi unsurlardan hangileri cansızdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11test sorusu
Yukarıda sıralanan maddelere verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: