Dış Kuvvetler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Rüzgârların yeryüzünü şekillendirme etkisi, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak farklılık göstermez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgârlar doğrudan etkili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi, rüzgârların biriktirme yoluyla oluşturduğu şekillerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Rüzgâr erozyonu, tarım alanlarındaki verimli toprakları süpürmektedir. Bu nedenle, rüzgâr erozyonundan toprakları korumak için bazı tedbirler alınmalıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, denge profiline ulaşmış akarsuların özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden bazılarında, hem aşındırma hem de biriktirme birlikte etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu şekilde oluşan yer şekillerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Menderesler oluşturan bir akarsuda;
I. yatak eğimi,
II. akarsu hızı,
III. akarsu uzunluğu,
IV. biriktirme faaliyetleri,
gibi etkenlerden hangileri azalma gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Akarsuların eğimlerinin azaldığı yerlerde, taşıdıkları alüvyonları yataklarının çevresine biriktirmesi sonucu geniş tabanlı vadiler oluşur.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu tür vadilerden biri gösterilmiştir?
Coğrafya test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki durumların hangisinde, bir akarsuyun debisi (akımı) yıl boyunca fazla değişmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir bölgedeki yer şekillerinin oluşumu üzerinde olan temel dış kuvvetin buzullar olduğunu söyleyen bir araştırmacı, bu yargısına destek olarak bölgede aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin sıkça görülmesini örnek olarak gösterebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Obruk, uvala, traverten gibi yer şekillerinin oluşumunda, aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12- Kireç taşları üzerindeki çatlakların yağmur ve kar suları tarafından eritilmesiyle oluşan küçük delikler
- Yarı kurak bölgelerdeki eğimli arazilerde sel sularının oluşturduğu yarıntılarla parçalanmış engebeli arazi
- Akarsu yatağının genişlediği yerlerde, yatağın içinde oluşmuş geçici şekiller
- Tabanında akarsu yatağının bulunduğu sürekli iniş gösteren uzun çukurluk
Yukarıda verilenler içinde, aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, dalga ve akıntıların oluşturduğu biriktirme şekillerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Kıyı okları, kıta sahanlığının genişlediği kıyılarda dalga ve akıntıların getirdiği malzemelerin birikmesiyle oluşan şekillerdir.
Buna göre, kıyı oklarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etken olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki yer şekilleri ve bunları oluşturan etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: