Doğadaki Ekstrem Olaylar Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1İsviçre’deki Alp Dağları, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi için elverişli koşullara sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2test sorusu
Haritada taranarak numaralandırılan alanların hangisinde, tropikal fırtınaların etkili olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Okyanus akıntılarının yavaşlaması
II. Bazı canlı türlerin aşırı artması veya azalması
III. Volkanik faaliyetlerin artış göstermesi
IV. Kurak dönemlerin uzaması
Yukarıdakilerden hangileri, küresel ısınmanın sonuçlarından değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki grafikte, beş bölgenin yıllık yağış miktarı ile buharlaşma miktarı gösterilmiştir.
test sorusu
Grafiğe göre, hangi bölgede kuraklığın yaşandığı söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ekstrem olarak ifade edilen bu olaylar, doğal süreçler üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekstrem durum olarak ifade edilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Karasal tropikal hava kütlelerinin belli dönemlerde Türkiye’nin güney ve güneydoğu kesimlerinde etkili olması, aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına neden olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye’de, aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisinin daha az görülmesi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Hava sıcaklığında ekstrem değerlerin görülmesinin, doğal sistemler üzerindeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye, etkilendiği hava kütleleri, basınç yapılarının özelliği, genel fiziki coğrafya koşulları ve bulunduğu enlem derecesi nedeniyle aşırı sıcak ve soğuklar ile kuraklığın sıkça görülebildiği bir ülkedir. Sibirya kökenli karasal kutbi hava kütlesi ile denizel kutbi hava kütlesinin etkilemesi aşırı soğuk hava dalgasının yaşanmasına neden olur. Bu durum insanların ve diğer canlıların yaşamlarını etkilemekte, akarsular, göller ve göletler donmakta, enerji üretimi aksamakta ve büyük ekonomik kayıplar yaşanmaktadır.
Buna göre, coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki illerin hangisinin Sibirya kökenli karasal kutbi hava kütlelerinden daha az etkilenmesi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de aşırı sıcaklara bağlı ortaya çıkan olumsuzluklardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: