Coğrafya TYT Deneme Çöz 13

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Doğal olayların afetlere dönüşmesinde,
I. Yeryüzü şekilleri
II. Jeolojik yapı
III. Bitki örtüsü
IV. Yağış türü gibi faktörler etkilidir.

Çığ düşmesinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Ekvator’dan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı farklılaştığından sıcaklıklar da değişmektedir.

Sıcaklığın değişmesinde sadece enlem etkisinden söz edilseydi aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin en güneyi ile en kuzeyi arasındaki sıcaklık değerleri birbirinden daha farklı olurdu?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Ülkemizde 120.000 civarında bitki türü vardır. Bunun yaklaşık yarısı Kuzey Anadolu Dağlarında yer almaktadır.

Türkiye’nin bu kısmının diğer alanlardan daha zengin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda bazı ticaret yolları ve etkileri eşleştirilmiştir.

I. Süveyş Kanalı’nın açılması -
Hint Okyanusu’na ulaşılan yol kısalmış, Ümit Burnu’ndan geçen ticaret yolunun önemi azalmış, Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.

II. İpek Yolu -
Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan ve İran’dan Anadolu’ya ulaşılır. Yaklaşık 2000 yıldır ipek, baharat ve değerli taşlar taşınıyordu. Asya ve Avrupa arasındaki ticareti canlandırmıştır. Geçtiği bölgelerde çok sayıda kentin kurulmasına yol açmıştır. Çin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İpek Yolu’na hâkim olmak istemişlerdir.

III. Panama - Kanalı’nın açılması -
Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu birbirine bağlanmıştır. Bu durum Orta Amerika limanlarının önemini arttırmıştır. Böylece Atlas Okyanusu’ndan başlayıp Güney Amerika’nın güneyindeki Macellan Boğazı’ndan geçip Büyük Okyanus’a ulaşan ticaret yolu önemini kaybetmiştir.

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: