Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye'nin doğusu yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir.
Buna göre aşağıdaki madenlerden hangisi Türkiye'nin doğusundan çıkarılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Yukarıda verilen haritada çıkarım alanları gösterilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Küre
II. Akseki
III. Köyceğiz
Yukarıdaki merkezlerde çıkarılan yer altı kaynakları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye'de kısıtlı bir alandan çıkarılan fosfat aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Ülkemiz tuz yatakları yönünden çok zengindir. Türkiye'de tuz denizlerden, göllerden, kaynak sularından ve kaya tuzu yataklarından elde edilir.
Buna göre aşağıda verilen tuz çıkarım alanlarından hangisi önemli kaya tuzu yataklarımız arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye fiziki haritasıyla madenlerin dağılış haritası karşılaştırıldığında Türkiye'nin;
– Kuzey batısında
– Batı kıyılarında
– Orta kesimlerinde
– Güney doğusunda
maden çıkarımı ve işletiminin kolay olduğu söylenebilir.
Buna göre bu durumu oluşturan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdaki madenlerden hangisinin kullanım alanı diğerlerine göre daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi petrol ve doğal gaz kuyularının açılmasında kullanılan bir madendir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9– Pirinç ve bronz elde edilir.
– Türkiye rezervleri ile dünyada ilk onun içerisinde yer alır.
– Altından sonra en iyi iletkendir.
Yukarıda özellikleri verilen yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye'de çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına rağmen bunlar yeterince kullanılmamaktadır.
Bu durumun temel sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda madenler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi kullanılmadığı bir alanla eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13– Cam, seramik, boya sanayisinde kullanılır.
– İtfaiyeci elbiselerinin yapımında kullanılır.
– Çeliğe sertlik vererek aşınma ve oksitlenmeye karşı korur.
– Pil ve bazı elektrotların yapımında kullanılır.
Yukarıda verilen madenlerin kullanım alanları ile aşağıdaki madenler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14– Guleman (Elâzığ)
– Fethiye ve Köyceğiz (Muğla)
– Acıpayam ve Buldan (Denizli)
– Karsantı ve Pozantı (Adana)
Yukarıdaki yörelerde çıkarılan, Elazığ ve Antalya'da işlenen maden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki grafikte Dünya bor rezervlerinin ülkelere göre dağılımı gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: