Nüfus Politikaları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Günümüzde bazı Avrupa ülkelerinde değişik sektörlerde iş gücü ve eleman açığı yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun en önemli nedenidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki grafikte, Fransa nüfusunun yıllara göre değişimi gösterilmiştir.
test sorusu
Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bir ülkede cinsiyet dengesizliğinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının olumlu sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 519. yüzyılda şehirlerin çevrelerinde kenar mahalle ve banliyöler ortaya çıkmıştır.
Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6I. Çok çocuk sahibi olmayı özendirici kampanyalar düzenlemek
II. İş gücü açığını kapatmak amacıyla göçmen kabul edilmesi
III. Birden fazla çocuğu olan ailelerden vergi alınması
IV. Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri, nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar izleyen ülkelere aittir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Her aileye tek çocuk edinme sınırlaması getirilmesi
II. Beş ve daha fazla çocuk sahibi ailelere vergi indirimi sağlanması
III. Aile planlaması uygulamasının yaygınlaştırılması
IV. Ailelere çocuk başına maddi destek sağlanması

Bir ülkede yukarıdakilerden hangileri, nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik uygulamalar arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıda, Japonya'nın 2006 yılı nüfus yaş grafiği gösterilmiştir.
test sorusu

Grafikteki bilgilerden yararlanarak Japonya ile ilgili;
I. doğum oranlarının azaldığı,
II. bütün yaş gruplarında kadın ve erkek nüfusun birbirine eşit olduğu,
III. toplam nüfus içinde olgun nüfus oranının en fazla olduğu
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıda, 2010 yılında üç ülkenin yaş gruplarına göre nüfus grafikleri gösterilmiştir.
test sorusu
Grafiklerden yararlanarak, ülke nüfusları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Gelişmiş ülkelerde nüfusun az artması veya eksilmesi, ülkenin varlığını ve geleceğini tehdit etmektedir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisi için yukarıda belirtilen durum söz konusu değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda eşleştirilen ülkelerden hangilerinin benzer nüfus politikaları uygulamaları beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Bir ülkede nüfus artış hızının düşmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: