Dünya’daki İklim Tipleri Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Sıcaklığın yıl içinde 0 °C ile 20 °C arasında değiştiği, yıllık yağış miktarının 350 - 400 mm arasında olduğu iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Günlük sıcaklık farkları çok fazladır. Havadaki bağıl nem oranı çok azdır. Bitki örtüsü fakir olan bu iklim bölgelerinde dikenli kurakçıl otlar ve kaktüsler yaygındır. Tarım faaliyetleri de oldukça sınırlıdır.
Yukarıda genel özellikleri verilen iklim bölgelerinin, aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmesi beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3


Coğrafya test sorusu
Don olayı çok az görülen ve yaz kuraklığı olmayan yerlerde yetişebilen bir bitki, yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangilerinde yetiştirilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin etkili olduğu yerlerde, sıcaklığın arttığı dönemlerde yağışlar artmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Bir bölgede etkili olan iklim tipi hakkında, aşağıdakilerden hangisi en doğru bilgiyi verir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6İran’ın doğusundan başlayarak Japonya’nın kuzeyine kadar uzanan Güneydoğu Asya’nın kıyı kesimlerinde görülür.
Yukarıda, görüldüğü yerler verilen iklim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Savan iklimi
II. Muson iklimi
III. Akdeniz iklimi V. Ilıman okyanus iklimi
Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangisinde, yaz mevsimi diğerlerinden daha kuraktır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Çöl - Kaktüs
II. Akdeniz - Maki
III. Ekvatoral - Savan
IV. Ilıman okyanus - Orman
V. Karasal - Step (Bozkır)
Yukarıda verilen iklim ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Dünya üzerindeki çöl alanları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin hangisinde, yaz mevsimi kurak olan bir iklim tipi görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Bir ülkede değişik iklimlerin görüldüğüne, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


Coğrafya test sorusu
Yukarıda oluşumu gösterilen yağış tipi, aşağıdaki iklimlerden hangisinde daha yaygın olarak görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de Akdeniz ve Ege kıyılarının iklimine uyum sağlamış bir tarım ürünü, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14- Her mevsim yağışlıdır.
- Doğal bitki örtüsü ormanlardır.
- Yıllık sıcaklık farkı 10 °C civarındadır.
- Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15- Savan iklimi
- Muson iklimi
- Karasal iklim
Yukarıda verilen üç iklim tipinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Akdeniz ve ılıman okyanus iklimleri ile karasal iklim tiplerinin hepsi, aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: