Türkiye’de Nüfusun Değişimi Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Ortalama hayat süresinin kısa olması
II. Genç nüfus oranının fazla olması
III. Kadın ve erkek nüfus oranının birbirine yakın olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’de doğum oranlarının genelde fazla olmasıyla doğrudan ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Bebek ölüm oranlarının azalması
II. Ortalama hayat süresinin uzaması
III. Eğitim seviyesinin yükselmesi
Türkiye'deki nüfus artış hızının yıldan yıla azalmasında yukarıda verilenlerden hangilerinin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki grafiklerde, 1927-2016 yılları arasında, Türkiye’deki nüfus miktarı ve nüfus artış oranları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca bu grafiklerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yıllara göre Türkiye nüfus artış hızını gösteren grafikte, toplam nüfus hangi yılda en fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 1935-2014 yılları arasındaki bağımlı nüfusun oranları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 1935-2016 yılları arasındaki nüfus artış hızı verilmiştir.
Coğrafya test sorusu

Buna göre yıllık nüfus artış hızının 1985’ten 2012’ye kadar sürekli düşüş göstermesinin nedenleri arasında;
I. kadınların iş gücüne katılma oranının artması,
II. evlilik yaşının yükselmesi,
III. savaşlarda erkek nüfusun önemli bir kısmının kaybedilmiş
olması etkenlerinden hangileri gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Türkiye’de nüfus artışı üzerinde Hatay’ın ana vatana katılmasının etkisi vardır.
II. Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı günümüzde daha fazladır.
III. Türkiye’de nüfus artış hızı cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar sürekli aynı oranda gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin nüfusuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Coğrafya test sorusu
Yıllara göre Türkiye’nin doğum ve ölüm oranlarının gösterildiği grafikte numaralanmış bölümlerden hangisinde doğal nüfus artış hızı en fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye’nin gerçek nüfus artış hızını;
I. doğumlar,
II. dış göçler,
III. iç göçler
faktörlerinden hangileri etkilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Nüfus artışı yalnızca doğumlarla gerçekleşmez. Başka etkenler de nüfusun artışında etkili olabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus artışını yükselten faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Hatay'ın anavatana katılması
II. 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya işçi göçleri olması
III. 1989'da Bulgaristan'ın uyguladığı baskılar nedeniyle Türkiye'ye ilticalar olması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Türkiye'nin nüfus artış hızını arttırıcı etki yapmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye'de nüfus artış hızının en az olduğu sayım yılı 1945'tir.
Söz konusu sayım döneminde nüfus artış hızının azalmasına yol açan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıda Türkiye’nin 1960 - 2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: