Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yeryüzünde canlılığın devamı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2test sorusu
Atmosfere oksijen sağlayan kaynaklar göz önüne alındığında, haritada taranarak numaralandırılan bölgelerin hangilerinde oksijen miktarının daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Atmosferdeki karbondioksit miktarı geceleri gündüzlere oranla, kışın yaza oranla fazladır. Ayrıca sanayinin geliştiği kentlerdeki karbondioksit miktarı kırsal kesimlere göre fazladır.
Buna göre, karbondioksit gazı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi en doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdaki şekilde, enerji piramidi gösterilmiştir.
test sorusu
Enerji piramidi incelendiğinde, piramidin en alt seviyesinden en üst seviyesine doğru çıkıldıkça canlı sayısında azalma olduğu görülür.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki canlılardan hangileri enerji piramitinin en alt kısmında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Atmosferdeki oksijen miktarında bugüne kadar önemli bir değişiklik olmamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Bitkiler, algler ve bazı bakteriler fotosentez yoluyla inorganik maddeleri organik besinlere dönüştürürler.
Buna göre, fotosentezde aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyaç duyulur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Karalardaki karbonun deniz ve okyanuslarda birikmesi aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleşir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir yerde karbondioksit gazının oranının artması yerden yansıyan güneş ışınlarının normalden fazla tutulmasına yol açar. Bu durum ise o yerdeki sıcaklık ortalamalarını artırır. Buna sera etkisi adı verilir.
test sorusu
Buna göre, atmosferdeki karbondioksit oranını artıran faktörler göz önüne alındığında, haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangisinde sera etkisin daha fazla olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir ekosistemdeki enerji akışını piramite benzetmek mümkündür. Besin zincirini oluşturan canlılar arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılabilmesi için besin piramitleri oluşturulmuştur.
Buna göre, besin piramitlerinde en alt seviyeden en üst seviyeye doğru çıkıldıkça;
I. kullanılabilir enerji miktarı,
II. canlı sayısı,
III. canlıların yaşam süresi
gibi etmenlerden hangileri azalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Fotosentez giderek azalacak, bunun sonucunda bitkilerin organik madde üretimi ve besin zinciri duracak ve yeryüzünde yaşam sona erecekti.
Yukarıda sözü edilen durumun gerçekleşmesi, aşağıdakilerin hangisiyle olurdu?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Hayvanlarda oksijen tüketilip, karbondioksit üretilmesi şeklinde gerçekleşir.
II. Organik maddeler fotosentez yoluyla inorganik maddelere dönüştürülür.
III. Genellikle yeşil bitkiler tarafından gerçekleştirilir.
IV. Güneş’ten gelen enerjinin bitkiler dışındaki canlılar tarafından da kullanılmasına olanak sağlar.
Fotosentez ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: