Doğa ve İnsan Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Coğrafya bilimi doğal çevre ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkileri incelerken bağlantı, nedensellik ve dağılım ilkelerinden yararlanır.
Buna göre, aşağıdaki coğrafi bilgilerden hangisinde dağılım ilkesi kullanılmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi, fiziki coğrafyanın yararlandığı bilim dallarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bir öğrenci, oluşturduğu aşağıdaki şema üzerinde doğal unsurları bulundukları ortama göre gruplandırmıştır.
test sorusu
Buna göre, öğrenci hangi doğal unsurları yanlış gruplandırmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


test sorusu
Haritada numaralandırılan taralı alanların hangisindeki doğal koşulların, insan yaşamına daha az elverişli olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Sonbaharda okulların açılması
II. Kışın yağışların genelde kar şeklinde olması
III. Yazın buğdayların hasat edilmesi
IV. İlkbaharda ağaçların çiçek açması
Yukarıdakilerden hangileri, doğa olayı olarak nitelendirilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Verimli ovalara sanayi tesislerinin kurulması, tarımı olumsuz yönde etkilerken böyle alanlarda meskenlerin inşa edilmesi depremde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu ve benzeri olumsuzlukların temel nedeni insanın doğayı yeterince tanımaması ve doğayla uyumlu sürdürülebilir projeleri hayata geçirmemesidir.
Buna göre, coğrafya biliminin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Doğal sistemler, insanın etkisi olmadan meydana gelmekte ve varlığını sürdürmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal sistemlerin bir parçası değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevreden yararlanmak için yaptığı yapılardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir yanardağ faaliyete geçtiğinde, yerin derinliklerinden gelen lavlar bir akarsu vadisinin önünü tıkayarak göl oluşturabilir. Volkanik patlama sırasında atmosfere yayılan kül ve gazlar güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyebilir. Bu durum, hava sıcaklıklarının düşmesine neden olarak bitki ve hayvan türlerinin yaşamını olumsuz etkiler.
Yukarıdaki parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Su Küre’nin içinde, aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11İnsan, doğal çevre koşullarına uyum gücü en yüksek olan canlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıya kanıt olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12- Jeomorfoloji
- Litoloji
- Pedoloji
- Jeoloji
Yukarıdaki bilim dallarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13İnsanların yeryüzüne dağılışı, yaşayış biçimi, ekonomik ve tarımsal etkileri üzerinde doğal ortamın etkisi vardır. Ancak teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile bu etki bazı yerlerde kısmen azalmıştır. Örneğin, teknik araçlar tarım alanlarında sulama olanaklarını artırmakta, böylece nadas yöntemi terk edilmektedir. Yol vermeyen dağlar tünellerle kolayca aşılmaktadır.
Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: