Dış Kuvvetler Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Rüzgârların etkili olduğu bölgelerde, aşınmaya karşı farklı dirençteki tabakalar üst üste oluşmuş ise oyuklar meydana gelir. Zamanla bu oyuklar büyür ve bazı şekiller meydana gelir.
Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yukarıda anlatıldığı gibi oluşmuştur?
Coğrafya test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Rüzgârlar, etkili oldukları yerlerde verimli toprakları süpürmektedir. Bu nedenle rüzgâr erozyonuna karşı topraklar korunmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, rüzgâr erozyonuna karşı korunma yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olarak görüldüğü bir yöre hakkında;
I. Bitki örtüsü fakirdir
II. Yıllık yağış miktarı azdır
III. Sıcaklık ortalaması 0 °C’nin altındadır
IV. Volkanik arazi geniş yer kaplar
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda, rüzgârların doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden bazılarında, hem aşındırma hem de biriktirme birlikte etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu şekilde oluşan yer şekillerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Birikinti konileri, dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsuların, taşıdıkları materyalleri eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklinde biriktirmeleriyle oluşur.
Bu durum, birikinti konilerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıda, akarsuyun zaman içinde yatağında meydana getirmiş olduğu şekil gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Aşağıdakilerden hangisi, bu akarsu ile ilgili ortaya atılacak kesin yargılardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi, denge profiline ulaşan bir akarsuyun akış hızının artmasına ve derine aşındırmanın tekrar başlamasına neden olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir akarsuyun bütün kolları ile birlikte sularını topladığı alana akarsuyun havzası adı verilir. Eğer akarsu sularını denize ulaştıramıyorsa kapalı havzaları oluşturur.

Kapalı havzaların oluşumunda;
I. iklim,
II. bitki örtüsü,
III. yer şekilleri,
IV. matematik konum,
gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10I. Çentik vadi
II. Boğaz vadi
III. Tabanlı vadi
IV. Yayvan vadi
Yukarıda verilen vadilerden hangileri, akarsuda yatak eğimi ve derine aşındırmanın azaldığı yana aşındırmanın arttığı yerlerde görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Hörgüç kayaların oluşumunda, aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Karstik suların yeryüzüne çıktıkları yerlerdeki eğimli sahalarda, suların içindeki çözünmüş minerallerin basamaklar hâlinde çökelmesiyle oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Karstik arazilerde yağışlar sonucunda yeryüzüne düşen sular, kireç taşlarını aşındırarak çok sayıda küçük oluk ve kanalcıklar meydana getirir. Toroslar’daki Bolkar Dağları ile Aladağlar’ın yamaçlarında bu tür şekiller yaygın olarak görülür.
Yukarıda anlatılan ve en küçük karstik aşınım türü olarak bilinen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Kıyı yakınındaki bir adanın, dalga biriktirmesi sonucu kıyıya bağlanmasıyla oluşan yarımadalara tombolo denir.
Buna göre, tombolo oluşumuna rastlanan kıyıların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Kıyı okları ve kıyı setleri, iç denizlerde derinliğin az olduğu kıyılarda daha kolay oluşur.
Bu durum, söz konusu kıyılarda kıyı okları ve kıyı setlerinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıda, bir bölgenin kıyı kesimlerinde yaygın olarak görülen şekiller gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Bu şekillerin oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: