Ekonomik Faaliyetler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I Maden işçisi
II. Çiftçi
III. Polis
IV. Fabrika işçisi
Yukarıda verilen mesleklerden hangileri birincil ekonomik faaliyetler arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki ekonomik ve sosyal etkinliklerden hangisi iklim koşulları, yer şekilleri ve sosyo kültürel yapıdan daha az etkilenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için, tohum geliştirmede kullanılan bu teknik günümüz dünyasında şu an vazgeçilmez olarak görülmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar aşağıda verilenlerin hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda verilen sektörlerden hangisi üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Hititler döneminde var olan yolların Roma döneminde geliştirilip yeni yolların yapılması ve Selçuklular döneminde kervansaraylar, Osmanlılar döneminde hanların yapılması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin önem kazandığını gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Maden işçisi
II. Eczacı
III. Bilgisayar mühendisi
Yukarıda verilen meslekler birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet kolları olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Balıkçı
II. Öğretmen
III. Bankacı
IV. Mühendis
Yukarıda verilen mesleklerden hangileri üçüncül ekonomik faaliyetler arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, birincil ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, üçüncül ekonomik faaliyet olarak nitelendirilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11"Ham madde işlenerek, yeni ürünler imal ediliyor mu?" sorusuna "evet" yanıtının verildiği ekonomik faaliyetlerin yaygın olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda verilen ekonomik sektörlerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetlerle elde edilen ürünlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu

Yukarıdaki meslek ve yer aldığı ekonomik faaliyet grubu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15I. Pamuk üretimi
II. Pamuğun fabrikalara taşınması
III. Pamuklu elbise üretimi
IV. Üretilen pamuklu elbisenin satılması
Yukarıdakilerden hangileri üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: