Doğal Afetler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Doğal olayların afete dönüşmesinde,
I. jeolojik yapı,
II. boylam derecesi,
III. insan faktörü
unsurlarından hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Tsunamilerin meydana gelmesinde aşağıda verilenlerin hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Volkan püskürmeleri
II. Tropikal siklonlar
III. Tsunami olayı
Yukarıda verilenlerden hangilerinin oluşumunda, iç kuvvetlerin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Dünya’daki sel olaylarının en çok görüldüğü ve sel nedeniyle ölenlerin %65'i Bangladeş'tedir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ülkedeki taşkınlarda etkisi en çoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5• Tarıma elverişsiz alanların tarıma açılması
• Ani sağanak yağışlar
• Meralardaki aşırı otlatma
• Yer şekillerinin engebeli olması
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki doğal afetlerden hangisine yol açar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Doğal koşulları göz önüne alınırsa, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kuraklık yaşanma olasılığı en azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Dünya’daki başlıca çığ alanlan ile aşağıdakilerden hangisi arasında daha çok benzerlik bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıda afet yönetimi ve planlamasındaki ‘yeniden inşa' aşamalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi bu aşamayla ilgili bir çalışma değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının oluşumunda veya yayılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, deprem öncesinde alınması gerekli olan önlemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Bir doğal afet olan tsunami olayıyla ilgili olarak;
I. Klimatik kökenlidir.
II. Oluşumu önceden tahmin edilebilir.
III. Oluşumunda beşeri unsurların da payı vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Verimli tarım alanlarının daralması, barajların ömürlerinin kısalması ve çölleşmenin hızlanması gibi sonuçları doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetlerin oluşturduğu dolaylı sonuçlardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Volkanlar patlama sonucunda canlı yaşamının yok olmasına ve büyük ekonomik zararların oluşmasına neden olurlar. Ancak, volkanların çok sayıda faydası da vardır.
Bu faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Bazı doğa olayları normal zamanlarda meydana geldiğinde zarara neden olmaz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bu duruma örnek olabilecek bir olay verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: