Yerşekilleri ve Kayaçlar Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yer’in derinliklerinde bulunan magmanın yer yüzüne yakın yerlerde veya yeryüzüne çıkarak katılaşması sonucu oluşan taşlara püskürük taşlar denir.
Aşağıdaki taşlardan hangisi bu şekilde oluşmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Bitki ve hayvan kalıntılarının yeryüzünün çukur kesimlerinde birikmesi sonucu oluşan tortullara organik tortul denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu şekilde oluşmuş kayaçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Suların içerisinde erimiş halde bulunan maddelerin zamanla çökelerek katılaşmasıyla oluşan kayaçlara kimyasal tortul kayaç denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşmuş kimyasal kayaçlardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdaki kayaçların hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Akarsu, rüzgâr, buzul ve dalgaların yeryüzündeki taşlardan kopardıkları parçacıkların çukur yerlerde birikmesi ve doğal bir çimento ile yapışması sonucu oluşan taşlara kırıntılı tortul taşlar denir.
Aşağıdaki taşlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Tortul ve püskürük kayaçlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başkalaşım kayaçlarına dönüşürler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi başkalaşım kayaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Deniz, göl ve çukur alanlarda çeşitli maddelerin çökelmesi ve birikmesiyle tortul taşlar oluşur. Bu taşlar genellikle tabakalar halinde bulunur ve içlerinde canlı kalıntılarına (fosillere) rastlanır.
Buna göre, aşağıda verilen taşlardan hangisinde canlı kalıntılarına rastlanmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Püskürük ve tortul taşların, aşırı sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğramasıyla oluşurlar. Bu tür taşlar, eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan taşlardandır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9  • I. Volkanik tüf
  • II. Kalker
  • III. Granit
  • IV. Bazalt
Yukarıdaki kayaçlardan hangilerinin yaygın olarak bulunduğu yörelerde, peri bacaları oluşumuna rastlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yeryüzü şekilleri üzerinde yaş tesbitinin en kolay yapıldığı yerler tortul tabakalardır. Çünkü, bazı tortul tabakalar içinde fosil bulunması yaş tesbitini kolaylaştırmaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen kayaçlardan hangisinde bu tür bir yaşlandırma yapmak en kolaydır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Püskürük taşlar, yerin iç kısımlarındaki magmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın yerlerde soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Kristalli bir yapıya sahiptirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi püskürük taşlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Granit
II. Kum taşı
III. Volkanik tüf
IV. Bazalt
Yukarıda verilen kayaçlardan hangisinin yaygın olarak bulunduğu arazide, genellikle yüksek ve belirgin olan yer şekilleri oluşur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: