Dünya’nın İç Yapısı Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yer’in yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi, yer kabuğuna ait özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki katmanlardan hangisinin sıcaklığı en yüksektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yer kabuğunun üst kısımlarında yer alan sial tabakasının en kalın olduğu kısımlar, aşağıdakilerin hangisinde bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Sıcaklık
II. Yoğunluk
III. Yer çekimi
Yukarıdakilerden hangilerinde, yeryüzünden Yer'in merkezine doğru gidildikçe artma meydana gelmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Dünya’nın iç yapısı hakkında, aşağıdakilerin hangisinden bilgi elde edilmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Demir ve nikel gibi elementler, Yer’in hangi katmanında daha yoğun olarak bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi, yer kabuğuna ait özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Yer kabuğu, kimyasal yapıları ve yoğunlukları birbirinden farklı sial ve sima katmanlarından oluşur.
Buna göre sial, aşağıdaki yerlerden hangisinin bulunduğu alanda daha kalındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yer kabuğuyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, Yer’in çekirdek tabakasına ait bir özellik değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12• Manto ile yer kabuğu arasında bulunur.
• Mantonun yer kabuğuna en yakın olan tabakasıdır.
Yukarıda özellikleri verilen yerin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde, Yer’in iç yapısını gösteren bir kesit verilmiştir.
Şekil incelendiğinde, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Aşağıda, Yerkürenin yapısından bir kesit gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şekil ile ilgili doğru bir yargı olmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: