Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi belirli şartlar dahilinde kendini yeniler?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2– Toprak
– Orman
– Jeotermal enerji
Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bir merkezin aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından zengin olması o bölgenin yer yapısına bağlı değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yeryüzünde zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler sermaye ve eğitimin yetersiz olmasından dolayı gelişmemişlerdir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Kömür
II. Doğal gaz
III. Jeotermal enerji
IV. Toprak
Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri tükenebilen kaynaklar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6I. Dalgalar ve gelgit olaylarından enerji üretiminden yararlanılabilir.
II. Sanayi devrimi doğal kaynakların önemini azaltmıştır.
III. Petrol rafinerileri, ham maddeye yakın alanlara kurulmak zorundadır.
IV. Ülke ekonomilerine doğal kaynaklar güç verir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Ülkelerin ekonomileri ile doğal kaynakları arasında sıkı bir ilişki vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek oluşturmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanımı ekosisteme daha fazla zarar verir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir ülke orman kaynakları bakımından zengin ise;
I. kâğıt,
II. tomruk,
III. cam,
IV. tarım
ürünlerinden hangilerinin ihracı daha yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıda doğal kaynaklarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11• Kömür
• Petrol
• Doğal gaz
Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin insan tarafından etkilenme olasılığı diğerlerinde göre daha düşüktür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki doğal kaynaklar bir grup altında toplanıldığında hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Petrol
II. Rüzgâr
III. Toprak
IV. Dalga
Yukarıdaki doğal kaynaklardan hangilerinden enerji elde edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdakilerden hangisi tükenen doğal kaynaklar arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: