Yerleşme Doku ve Tipleri Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Maden şehirleri, belirli bir yer altı kaynağının çıkarıldığı ve buna bağlı olarak gelişme gösteren şehirlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi maden şehri olarak nitelendirilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’daki dini şehirlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki haritalarda, beş farklı yöredeki yerleşim merkezleri ile bu yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan yollar gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Haritalar incelendiğinde, hangi yöredeki yer şekillerinin daha sade olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Ülkelerin çoğunda, kıyı yerleşim bölgelerinde yer alan liman kentleri ile kara ve demir yolları kavşağında bulunan yerleşim merkezleri sık nüfuslu iken, iç bölgelerde yer alan engebeli alanlar ile kara ve demir yollarına uzak yerleşim merkezleri seyrek nüfusludur.
Bu durum, insan yaşamı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Herhangi bir şehrin ekonomik gelişimi üzerinde ulaşım, turizm, sanayi, tarım vs gibi birçok faktör etkilidir.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin ekonomik gelişiminde daha az faktörün etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinin büyümesinde etkili olan faktör diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Akarsular
II. İş merkezleri
III. Sanayi tesisleri
Yukarıdakilerden hangileri, dairesel yerleşme dokusunun oluşmasında etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki haritalar, iki ayrı bölgedeki yerleşim merkezleri ile bu merkezleri birbirine bağlayan yolları göstermektedir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca haritalardaki bilgilere dayanarak, bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Kutuplara yakın bölgelerde yaşayan Eskimolar, kar ve buz kullanarak yaptıkları küçük barınaklarda yaşarlar.
Bu barınaklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10I. Akarsu ağı sık olan yerler
II. Karstik araziye sahip yerler
III. Bitki örtüsü gür olan yerler
IV. Geniş düzlükleri olan yerler
V. Ulaşım ağı gelişmiş olan yerler
Yukarıdakilerden hangileri, yerleşmeye daha az elverişlidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşme biriminin köy ya da kent sayılmasında bir ölçü olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı malzemesi olarak, İç Anadolu Bölgesi’nin iç kesimlerinde daha çok taş ve toprağın, kuzeyindeki dağlık kesimlerde ise ağacın kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki etkinliklerden hangisi, bir yerleşim yerinin nüfus artışında ve sosyo - kültürel yapısında diğerlerinden daha az değişime neden olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Bir yerleşim merkezinin uzun yıllar önemini koruyabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: