Su Kaynakları Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki grafikte, üç farklı akarsuyun yıl içerisinde akımında meydana gelen değişmeler gösterilmiştir.
test sorusu
Grafikteki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde göl oluşmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Beslenme kaynağı fazla olan göller, genellikle fazla sularını bir gideğen (göl ayağı) vasıtasıyla dışarıya boşaltır.
Bu tür göllerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda akım grafikleri verilen ve yalnızca yağmur sularıyla beslenen beş akarsudan hangisi ulaşım ve taşımacılık için daha uygundur?
(Akarsuların hepsi denge profiline ulaşmıştır.)
test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Göllerin oluşumu genelde bir çukurluk içinde gerçekleşir. Bu çukurlukların oluşum nedenlerine göre göller gruplandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi, göl çukurluklarının oluşumunda etkili olan etkenler arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Deniz ve okyanus suları, farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir. Bunlardan biri de tuzluluk oranıdır.
Deniz ve okyanus sularının tuzluluk oranlarının farklı olması üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7• Aral Gölü
• Baykal Gölü
• Hazar Gölü
• Lut Gölü
Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Yer altı sularının oluşumu üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin suları genellikle sıcak veya ılıktır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Göllerin su seviyeleri yıl boyunca aynı değildir. Mevsimlere göre beslenme şekillerine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Bu açıklamaya göre, aşağıda yağışın mevsimlere dağılışı grafiklerle gösterilen iklim bölgelerinden hangisinde bulunan göllerin su seviyelerinde daha az değişiklik gözlenir?
test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Okyanus ve denizlerin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki grafikte, iki farklı kaynak suyunun aylara göre ortalama akımları gösterilmiştir.
test sorusu
Grafikteki bilgilere göre, kaynak sularının hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: